Η διάρκεια της δημόσιας πρόσκλησης παρατείνεται κατά 15 ημέρες και η νέα -οριστική- ημερομηνία λήξης της δημόσιας πρόσκλησης είναι η 30/6/2018

Σε συνέχεια αιτημάτων εκ μέρους εταιρειών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δημόσια Πρόσκληση, διευκρινίζεται ότι:

1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 30/6/2018 τα στοιχεία που ζητούνται στο κεφάλαιο 2.1 καθώς επίσης και την επιστολή που ζητείται στο κεφάλαιο 2.2 σημείο 3.

2. Θα πρέπει επίσης να υποβάλουν έως τις 30/9/2018 τα στοιχεία που ζητούνται στο κεφάλαιο 2.2 σημεία 1 και 2, καθώς και όποια επιπλέον στοιχεία κρίνουν σκόπιμα για την τεκμηρίωση της Δέσμευσης πρόθεσης τήρησης των επενδυτικών σχεδίων. 

Εισαγωγή

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης πρόκειται να υλοποιήσει το έργο «Ultrafast Broadband (UFB)» (αναλύεται στη συνέχεια, στην παράγραφο 1.1).

Προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου, θα πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς οι περιοχές παρέμβασης του έργου, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα του με το καθεστώς που διέπει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κρατικής ενίσχυσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η λεπτομερής χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα κατάσταση ευρυζωνικής κάλυψης κάθε συγκεκριμένης περιοχής της χώρας (καθώς και της κατάστασης στο εγγύς μέλλον[1], έτσι όπως αναμένεται να διαμορφωθεί, χωρίς την υλοποίηση του ως άνω έργου), το χαρακτηρισμό δηλαδή των γεωγραφικών περιοχών ως NGA-λευκών, NGA-γκρίζων ή NGA-μαύρων. Το χρονικό εύρος των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων για το οποίο ζητούνται πληροφορίες στο πλαίσιο της παρούσας δημόσιας πρόκλησης (ΔΠ) καθορίζεται έως το τέλος του 2023. Τονίζεται ότι στο αντικείμενο της ΔΠ εμπίπτουν μόνο τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, αυτά δηλαδή που τυγχάνουν αμιγώς ιδιωτικής χρηματοδότησης, προκειμένου να αποκλειστούν από το πεδίο ορισμού του ως άνω έργου και να διασφαλισθεί ότι η υλοποίηση του έργου δε θα αποτελέσει αιτία στρέβλωσης του  ανταγωνισμού ή παραγκωνισμού των ιδιωτών επενδυτών. Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές όπου ήδη υλοποιούνται (ή πρόκειται να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2023) ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, περιλαμβάνουν και αυτές όπου η ζήτηση από πλευράς τελικών χρηστών ενισχύεται μέσω του κουπονιού SFBB_voucher στο πλαίσιο του έργου Superfast Broadband. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να υποβληθούν από τους παρόχους που αναπτύσσουν υποδομές στο πλαίσιο της παρούσας ΔΠ.    

Tα στοιχεία που θα διατεθούν από τους συμμετέχοντες στη ΔΠ θα τύχουν διαχείρισης ως εμπιστευτική πληροφορία, θα ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία του εμπιστευτικού τους χαρακτήρα και η χρήση-επεξεργασία τους θα γίνει αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρει η ΔΠ.

Ως ημερομηνία έναρξης της ΔΠ ορίζεται η 4η Μαΐου 2018 και ως ημερομηνία λήξης η 15η Ιουνίου 2018.

Κατά τη διάρκεια της ΔΠ είναι δυνατό να παρέχονται από την ΓΓΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αναγράφοντας στο θέμα του e-mail: «Δημόσια Διαβούλευση για τη χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων σε NGA για το έργο Ultra-Fast Broadband (UFB)».

Οι τελικές επίσημες θέσεις, παρατηρήσεις και δηλώσεις προθέσεων επένδυσης που αφορούν τα ανωτέρω περιγραφέντα ζητήματα της ΔΠ, θα πρέπει να κατατεθούν σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, καθώς και εγγράφως, μαζί με το αντίστοιχο συνοδευτικό - τεκμηριωτικό υλικό, εντός σφραγισμένου φακέλου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ΔΠ στην ΓΓΤΤ (Αναστάσεως 2, 156 69, Παπάγου). Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει εξωτερικά:

 • Τα πλήρη στοιχεία του παρόχου.
 • Την ένδειξη “ Δημόσια Διαβούλευση για τη χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων σε NGA για το έργο Ultra-Fast Broadband (UFB)”

1          Γενικά στοιχεία για το έργο Ultra-Fast Broadband (UFB) και η  συνάφεια του με άλλα έργα

1.1         Το έργο Ultra-Fast Broadband (UFB)

Το έργο Ultra-Fast Broadband (UFB) θα υλοποιηθεί σε γεωγραφικές περιοχές αμοιβαία αποκλειόμενες από τις περιοχές υλοποίησης των έργων Rural Broadband και Superfast Broadband. Αποσκοπεί στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για την προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας προς τους τελικούς χρήστες. Θα υλοποιηθεί ως σύμπραξη δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (PPP) με τη μορφή Design-Build-Operate-Transfer (DBOT). Οι ανάδοχοι θα έχουν την υποχρέωση παροχής -αποκλειστικά- υπηρεσιών χονδρικής. Η χωροθέτηση του έργου θα συμπεριλάβει όλες τις NGA-white περιοχές και τις NGA-grey περιοχές όπου δεν προσφέρονται υπηρεσίες αναβαθμίσιμες σε gigabit (όπως θα προκύψουν από την παρούσα χαρτογράφηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων με χρονικό ορίζοντα ως το 2023).

Τα βήματα υλοποίησης της προετοιμασίας του έργου περιλαμβάνουν το λεπτομερή προσδιορισμό/χαρτογράφηση των περιοχών παρέμβασης του έργου (τμήμα της οποίας αποτελεί η παρούσα ΔΠ), τη διαστασιολόγηση και κοστολόγησή του, την προετοιμασία Φακέλου Μεγάλου Έργου για την έγκριση της χρηματοδότησής του από τα διαρθρωτικά ταμεία και την προετοιμασία φακέλου κοινοποίησης για τη συμβατότητας του με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας έναρξης του διαγωνισμού είναι το τέλος του 2018 και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης από το 2019 έως το 2023. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 350Μ€ (με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ – ΕΠΑΝΕΚ και το ΕΓΤΑΑ - ΠΑΑ) και θα καθοριστεί αναλυτικά από την χρηματοοικονομική ανάλυση κόστους-οφέλους και το διάστημα της παραχώρησης.

1.2         Περιοχές που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του έργου Superfast Broadband (SFBB)

Το έργο Superfast Broadband αφορά στην ενίσχυση -μέσω κουπονιού προς τους πολίτες (ωφελούμενους) για τη λήψη σύνδεσης στο διαδίκτυο σε υπερυψηλή ταχύτητα στις περιοχές όπου αναπτύσσονται -με αμιγώς ιδιωτικές επενδύσεις- υποδομές ικανές να προσφέρουν υπηρεσίες αναβαθμίσιμες σε gigabit. Στον οδηγό της δράσης προβλέπεται η υποβολή -εκ μέρους των παρόχων- όλων των περιοχών κάλυψης, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Όλες αυτές οι περιοχές (που ζητείται να καταγραφούν στην παρούσα χαρτογράφηση όπως αναμένεται να διαμορφωθούν έως το 2023) όπου θα υλοποιηθούν αμιγώς ιδιωτικές υποδομές ικανές να προσφέρουν gigabit-upgradable υπηρεσίες θα εξαιρεθούν από το έργο Ultrafast Broadband.

1.3         Οικισμοί που περιλαμβάνονται στο πεδίο ορισμού του έργου Rural Broadband

Στο πεδίο ορισμού του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδοµών µε ΣΔΙΤ» (έργο Rural Broadband – RB) συμπεριλήφθηκαν 5077 οικισμοί με συνολικό πληθυσμό 525.327 κατοίκους (απογραφή 2011). Στο πλαίσιο του διαγωνισμού υπήρχαν οι ακόλουθες προβλέψεις:

 • έως την ολοκλήρωση της φάσης κατασκευής το ελάχιστο όριο πληθυσμιακής κάλυψης ήταν 85% και το ελάχιστο όριο κάλυψης οικισμών 60% (ως την ολοκλήρωση της φάσης λειτουργίας η πληθυσμιακή κάλυψη θα πρέπει να έχει φτάσει το 95%)
 • οι περιοχές για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών των αναδόχων περιορίζονται αποκλειστικές στο πεδίο ορισμού του έργου
 • προβλέπεται Μηχανισμός Αντιστάθμισης Υπεραπόδοσης με τον οποίο τυχόν πλεονάζον ποσό (πέραν του επιτρεπτού περιθωρίου κέρδους) αξιοποιείται για συγκεκριμένους σκοπούς στο πλαίσιο ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη νέου δικτύου για επίτευξη μεγαλύτερης κάλυψης

Σημειώνεται επίσης ότι στην απόφαση vectoring καθορίζεται ότι στις  περιοχές του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών» ο μοναδικός πάροχος που μπορεί να υλοποιήσει vectoring, αν το επιθυμεί, είναι μόνο ο Ανάδοχος του έργου. Συνεπώς όλοι οι οικισμοί του πεδίου ορισμού του έργου Rural Broadband (περιλαμβανομένου και αυτών που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί από τους αναδόχους του έργου καθώς αποτελούν περιοχές δυνητικής επέκτασης του δικτύου μέχρι το τέλος της περιόδου παραχώρησης του ΣΔΙΤ) θα εξαιρεθούν από το έργο Ultrafast Broadband.

1.4         Επίπεδο ανάλυσης δεδομένων

Το λεπτομερέστερο επίπεδο ανάλυσης δεδομένων για το γεωγραφικό προσδιορισμό των περιοχών παρέμβασης του έργου Ultrafast Broadband θα ήταν –ιδανικά- αυτό του κτιρίου. Δεδομένου όμως ότι δεν υπάρχει για το σύνολο των κτιρίων της χώρας ένα μοναδικό αναγνωριστικό (π.χ. μοναδικός κωδικός[2], μοναδική ταχυδρομική διεύθυνση, μοναδικός γεωγραφικός προσδιορισμός  κλπ) είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα πιο αφαιρετικό επίπεδο ανάλυσης. Προκειμένου να καταστεί εφικτός ο σαφής προσδιορισμός των περιοχών παρέμβασης των σχεδιαζόμενων δράσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι περιορισμοί που υπάρχουν σε επίπεδο διαθεσιμότητας στοιχείων:

 • Η διοικητική διαίρεση της χώρας βάση της ισχύουσας νομοθεσίας (Καλλικράτης) περιλαμβάνει 8 επίπεδα και συγκεκριμένα (λαμβάνοντας υπόψη και την απογραφή του 2011):
 1. Μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές (συνολικά 4)
 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (συνολικά 7)
 3. Περιφέρειες (συνολικά 13)
 4. Περιφερειακές Ενότητες (συνολικά 75)
 5. Καλλικρατικοί Δήμοι (συνολικά 326)
 6. Δημοτικές Ενότητες (συνολικά 947)
 7. Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες (συνολικά 6064)
 8. Οικισμοί (συνολικά 13554 – με μη μηδενικό πληθυσμό 12727)

Οι ως άνω διαιρέσεις οριοθετούνται χωρικά μέχρι το επίπεδο 7 (δηλαδή αντιστοιχίζεται 1 ακριβώς πολύγωνο γεωγραφικής κάλυψης για καθεμία οντότητα των επιπέδων 1 έως 7 και η ένωση των πολυγώνων γεωγραφικής κάλυψης κάθε επιπέδου 1 έως 7 καλύπτει πλήρως την έκταση της χώρας). Για τους οικισμούς – επίπεδο 8-, προσδιορίζεται μόνο η θέση τους και όχι η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν[3]. Το λεπτομερέστερο επίπεδο ανάλυσης για το οποίο είναι δημόσια διαθέσιμα πληθυσμιακά δεδομένα είναι αυτό του οικισμού. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διαθέτει επιπλέον απογραφικά δεδομένα σε επίπεδο ανάλυσης οικοδομικού τετραγώνου μόνο για 1142 οικισμούς (για τους οποίους διαθέτει και τα περιγράμματα των οικοδομικών τετραγώνων).  Συνεπώς το ελάχιστο επίπεδο ανάλυσης για το οποίο διατίθενται ποσοτικά δεδομένα τόσο πληθυσμιακής κάλυψης όσο και γεωγραφικού προσδιορισμού είναι:

 • Για 1142 οικισμούς, το οικοδομικό τετράγωνο
 • Για τους υπόλοιπους 12412 οικισμούς, το σύνολο του οικισμού

Σημειώνεται ότι ως προς το NGA-χρώμα (δηλαδή NGA-white, grey και black), τόσο ο οικισμός όσο και το οικοδομικό τετράγωνο μπορεί να χαρακτηρίζονται από περισσότερες από μία καταστάσεις: Δηλαδή ένας οικισμός ή ένα οικοδομικό τετράγωνο μπορεί να είναι μερικώς NGA-white και μερικώς NGA-grey, καθώς η περιοχή κάλυψης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου δεν ακολουθεί ούτε τη μία ούτε την άλλη ομαδοποίηση.

 • Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΤ[4], το 99.84% των γραμμών πρόσβασης σε σταθερή θέση χρησιμοποιούν ως φυσικό μέσο χαλκό, 0.12% οπτική ίνα και 0.04% fixed wireless access. Στο πλαίσιο της απόφασης vectoring καθορίζονται λεπτομερώς τα σχετικά στοιχεία που αφορούν το δίκτυο πρόσβασης που οφείλουν να διατίθενται από τον ΟΤΕ και είναι γνωστά σε όλους του τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Τίθεται επίσης ως ελάχιστος βαθμός ανάλυσης για τη χαρτογράφηση των επενδυτικών σχεδίων η Περιοχή Κάλυψης ενός Υπαίθριου Κατανεµητή - ΠΚYK (που καλύπτει έως λίγες δεκάδες κτίρια και έως λίγες εκατοντάδες συνδρομητές). Για αυτό το βαθμό ανάλυσης (ΠΚΥΚ) διατίθενται επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
  • ΝΟΜΟΣ
  • ΔΗΜΟΣ [Καποδιστριακός]
  • ΔΗΜΟΣ [Καλλικρατικός]
  • ΠΟΛΗ/ΟΙΚΙΣΜΟΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ
  • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ (ΕΓΣΑ87)
  • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ (μοναδικές ταχυδρομικές διευθύνσεις)
  • ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Τα ως άνω στοιχεία επικαιροποιούνται κατ’ έτος, δίνοντας μια πολύ πιο ρεαλιστική εικόνα  της γεωγραφικής κατανομής των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η ομαδοποίηση αυτή προσφέρει το πλεονέκτημα ότι κάθε ΠΚΥΚ μπορεί να χαρακτηρισθεί από ένα μόνο NGA-χρώμα για το σύνολο της. Επιπλέον, προσφέρει το πλεονέκτημα ότι ενσωματώνει τη ζήτηση και από επιχειρήσεις που δεν αποτυπώνεται ούτε στην απογραφή, ούτε είναι αποτυπωμένες συνολικά σε κάποια επίκαιρη αξιόπιστη καταγραφή[5].   

Συνεπώς ο βαθμός γεωγραφικής ανάλυσης ανά ΠΚYK είναι ο πλέον κατάλληλος για την αποτύπωση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων και είναι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ΔΠ χαρτογράφησης για το έργο UFB.

2          Ζητούμενα στοιχεία της ΔΠ

2.1         Περιοχές κάλυψης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων

Ζητείται από τους συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη υποδομών NGA μέχρι το τέλος του έτους 2023, να προσδιορίσουν σε βαθμό λεπτομέρειας ΠΚΥΚ τις περιοχές που καλύπτονται από τις υφιστάμενες (καθώς και αυτές πρόκειται να καλυφθούν από τις σχεδιαζόμενες) επενδύσεις τους. Ο προσδιορισμός θα πρέπει να διατεθεί σε μορφή πίνακα[6], όπου θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες για όλες τις ΠΚΥΚ:

 1. Εάν καλύπτεται ή πρόκειται να καλυφθεί έως το τέλος του 2023 με κάποια NGA τεχνολογία όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές[7])
 2. Εάν ναι, ποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική χρησιμοποιείται (ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί) μεταξύ των ακόλουθων (FTTH, FTTB, FTTC/N[8] ή άλλη) και αν η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μπορεί να παράσχει gigabit υπηρεσίες στο μεγαλύτερο μέρος (άνω του 95% πληθυσμιακά) της ΠΚΥΚ.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους ενδιαφερομένους επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση σε περαιτέρω στοιχεία, μπορεί να απευθυνθεί στην ΕΕΤΤ.

2.2         Δέσμευση πρόθεσης τήρησης των επενδυτικών σχεδίων

Οι ΠΚΥΚ για τις οποίες υπάρχει έγκυρη, τεκμηριωμένη και δεσμευτική δήλωση από ιδιώτες επενδυτές ότι θα παρέχονται gigabit υπηρεσίες έως το τέλος του 2023 που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος τους (άνω του 95% πληθυσμιακά), θα εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του έργου. Ως εκ τούτου, οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να προσκομίσουν την κατάλληλη τεκμηρίωση και τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύουν την αξιοπιστία και τον εύλογο χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης από τους ίδιους επένδυσης.

Στο φάκελο που θα υποβληθεί θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής:

 1. Απόσπασμα εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρηματικού πλάνου αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύου NGA (περιλαμβανομένου ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος της επένδυσης έως την έναρξη παροχής υπηρεσιών στις περιοχές αυτές και του ύψους της επένδυσης που θα απαιτηθεί)
 2. Ανάλυση πηγών  χρηματοδότησης  που  θα  χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του δικτύου (ίδια κεφάλαια, δανεισμός από τράπεζα, κ.λπ.). Σε περίπτωση δανεισμού από τράπεζα, θα πρέπει να προσκομισθεί τραπεζική επιστολή πιστοληπτικής ικανότητας.
 3. Επιστολή νόμιμου εκπροσώπου με δεσμευτική δήλωση για την πρόθεση υλοποίησης του υποβληθέντος επιχειρηματικού πλάνου στις συγκεκριμένες περιοχές έως το τέλος του 2023.

Εφόσον απαιτηθεί, μπορούν να ζητηθούν κατά περίπτωση πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινήσεις για την πλήρη αποσαφήνιση του σχεδιασμού κάθε παρόχου. Μετά τη θετική αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων, η ΓΓΤΤ θα εξαιρέσει τις αντίστοιχες περιοχές από το πεδίο παρέμβασης του έργου UFB.


Πίνακας Π1: Πρότυπο καταγραφής κάλυψης

 

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
[WCRM]

Operator

Αρχιτεκτονική/ Τεχνολογία NGA

Τρίμηνο ενεργοποίησης

Κάλυψη gigabit

Περιγραφή

Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της ΥΚΕΕ/ΥΚΚ όπως εμφανίζεται στο αρχείο στοιχεία δικτύου του ΟΤΕ

Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που αναπτύσσει δίκτυο αρχιτεκτονικής FTTC που εξυπηρετεί τη σχετική ΥΚΕΕ/ΥΚΚ

Αρχιτεκτονική και τεχνολογία NGA που χρησιμοποιείται

Τρίμηνο του έτους που ενεργοποιήθηκε (ή πρόκειται να ενεργοποιηθεί) η συγκεκριμένη τεχνολογία NGA στη συγκεκριμένη YKEE/YKK

Δυνατότητα κάλυψης με gigabit υπηρεσίες τουλάχιστον 95% του πληθυσμού της ΠΚΥΚ

Παράδειγμα

440-104

OTE, VODAFONE, WIND, FORTHNET, CYTA

FTTH, FTTB, FTTC/N, other, ΌΧΙ

Q1/2013, Q4/2017, ΌΧΙ

ΝΑΙ, ΌΧΙ

 

 

[1] Η έννοια των όρων που εμφανίζονται με πλάγια γράμματα στην παρούσα παράγραφο είναι αυτή που καθορίζεται στις “κατευθυντήριες γραμμές” (EE 2013/C 25/01)

[2] Η κτηματογράφηση δεν έχει ακόμη καλύψει το σύνολο της χώρας

[3] Για τα χαρτογραφικά υπόβαθρα βλ. και http://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2F2011-census-pop-hous&_101_assetEntryId=300795&_101_type=content&_101_urlTitle=digital-cartographical-data&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.statistics.gr%2F2011-census-pop-hous%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3D%25CF%2587%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252F2011-census-pop-hous

[4] http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/TelecomMarket/MarketData/2016/03b-Fixed-market-2016B.xlsx

[5] Το λεπτομερέστερο επίπεδο καταγραφής εταιρικών χρηστών είναι σε επίπεδο Δήμου (http://geodata.gov.gr/dataset/metroo-epikheireseon/resource/d3271982-bb17-41af-a974-feb386b5c268), και είναι ανεπίκαιρο (στοιχεία 2005).

[6] Η γραμμογράφηση του παρατίθεται στον Πίνακα Π1

[7] EU  Guidelines  for  the  application  of  State  aid  rules  in  relation  to  the  rapid  deployment  of  broadband  networks (2013/C  25/01)

[8] Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των κατευθυντηρίων γραμμών οι ανωτέρω έννοιες ορίζονται ως ακολούθως: FTTH:  Fibre-to-the-home , which  reaches  the  end-user  premises  with  fibre,  i.e.  an  access  network  consisting  of optical  fibres  lines  in  both  the  feeder  and  the  drop  segments  of  the  access  network  (including  in-house  wiring). FTTB:  Fibre-to-the-building, which reaches the end-user premises  with  fibre,  i.e.  fibre  is  rolled  out  to  the  building,  but  copper,  coax  or  LAN  is  used  within  the  building.  FTTC/N:  Fibre-to-the-curb/node,  the  fibre  is  terminated  in  a  street  cabinet  up  to  several  kilometres  away  from  the  customer premises, with the final connection being copper (in  fibre to the cabinet/VDSL networks) or coax (in the cable/DOCSIS 3 network).

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo