Στο πλαίσιο της γενικής προετοιμασίας για τη διάθεση του ψηφιακού μερίσματος ΙΙ (ζώνη 700MHz), κατά πως ορίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνουμε τον Εθνικό Χάρτης Πορείας (national roadmap) ως όφειλε η Χώρα βάσει των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω  Απόφαση.

Σημειώνεται ότι ο Χάρτης Πορείας έχει ανακοινωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπει ότι η ημερομηνία διάθεσης του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2020.

Επισυνάπτεται ο αναλυτικός Πίνακας που περιλαμβάνει τον Εθνικό Χάρτης Πορείας με τα επιμέρους βήματα.

No.

Ορόσημα

Final date

1

Ανακοίνωση για την υιοθέτηση του προτύπου DVB-T2 και παροχή πληροφοριών στο κοινό με σκοπό την διευκόλυνση της έγκαιρης διάθεσης  εξοπλισμού και δεκτών στην εσωτερική αγορά

Ιουλ-2018

2

Τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ)  σχετικά με τη συχνοτική ζώνη των 700MHz και τις ρυθμίσεις που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις  που επί του παρόντος χρησιμοποιούν τμήμα της ζώνης

Οκτ-2018

3

Έναρξη των διαδικασιών για την απονομή της ζώνης των 700MHz

Οκτ-2018

4

Ανακοίνωση της προτυποποίησης των δεκτών ψηφιακής τηλεόρασης

Νοεμ-2018

5

Έκδοση του τελικού Χάρτη Συχνοτήτων της ψηφιακής τηλεόρασης

Δεκ-2018

6

Έναρξη των διαδικασιών για την τροποποίηση 1) του δικαιώματος χρήσης του Δημόσιου Παρόχου Δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης (ΕΡΤ) 2) του δικαιώματος χρήσης του Ιδιωτικού Παρόχου Δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης (DIGEA) σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Συχνοτήτων (ορόσημο 5)

Δεκ-2018

7

Έκδοση των πλάνων μετάβασης για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης κάτω από τα 694 MHz. Το πλάνο μετάβασης θα λάνει υπόψιν τις αποκλίνουσες ημερομηνίες μετάβασης των γειτονικών χωρών με σκοπό την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στη λήψη τηλεοπτικού σήματος από το κοινό

Φεβ-2019

8

Έναρξη μετακίνησης (Αν το ορόσημο 6 επιτευχθεί νωρίτερα η μετακίνηση θα ξεκινήσει ομοίως νωρίτερα)

Ανάπτυξη δικτύου (όχι εκπομπές) μέχρι τον Ιανουάριο 2020

Οκτ -2019

9

Απονομή της ζώνης των 700MHz στους νέους χρήστες

Ιουλ-2020

10

Ολοκλήρωση της μετακίνησης

Δεκ-2020

11

Διάθεση της ζώνης 700MHz

Δεκ-2020

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo