Αθήνα, 13/08/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΠΤΕ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ (HELPDESK)»

• Ν. Παππάς: «Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού με τρόπο ευέλικτο και φιλικό προς τον πολίτη»
• Ο.Γεροβασίλη: «Βάζουμε τα θεμέλια για ένα κράτος ψηφιακό, προσβάσιμοκαι ανοιχτό στο δημοκρατικό έλεγχο. Ένα ψηφιακό κράτος, πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της Δημοκρατίας μακριά από γραφειοκρατικές στρεβλώσεις»


Δημοσιεύθηκε σήμερα η προκήρυξη του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,«Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με Απομακρυσμένες Ψηφιακές Υπογραφές καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (Helpdeskτο οποίο είχε παρουσιαστεί από κοινού μετην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, στις 2 Απριλίου 2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 19,3 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου με προηγμένες ψηφιακές υπογραφές αποτελεί έργο-σταθμό για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα. Θα εγκατασταθεί σε υποδομή εθνικού cloud και προβλέπειαρχικά την παροχή 150.000 ψηφιακών υπογραφών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των δικαιούχων υπαλλήλων.

Επίσης, θα αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες και θα οδηγήσει σε βελτιστοποίηση, αυτοματοποίηση και σημαντική επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των εργασιών. Τα έγγραφα θα διακινούνται με αξιοπιστία, διαφάνεια και ασφάλεια, ενώ ο εντοπισμός τους θα γίνεται με ταχύτητα, αποκλείοντας κάθε περίπτωση απώλειάς τους. Την ίδια στιγμή, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται ταχύτερα και ευκολότερα, κάτι που θα βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Ήδη, το Υπουργείο ΨΗΠΤΕ, από το Γενάρη του 2018, έχει θέσει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το Σύστημα ΗλεκτρονικήςΔιακίνησης Εγγράφων με προηγμένες ψηφιακές υπογραφές και για τα 600 στελέχη του.

Η ετήσια εξοικονόμηση από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Κεντρικού Συστήματος ανέρχεται σε 380 εκ. ευρώ.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, δήλωσε σχετικά: «Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού με τρόπο ευέλικτο και φιλικό προς τον πολίτη. Με όχημά μας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και οδηγό μας την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, προχωράμε, σε στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία, στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας προς όφελος όλων των πολιτών. Έχουμε μπει σε μία περίοδο, κατά την οποία οι δράσεις και τα έργα της Ψηφιακής Πολιτικής εντάσσονται σε μια ενιαία στρατηγική, την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική».

Από την πλευρά της, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, σημείωσε: «Βάζουμε τα θεμέλια για ένα κράτος ψηφιακό, προσβάσιμο και ανοιχτό στο δημοκρατικό έλεγχο. Ένα ψηφιακό κράτος, πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της Δημοκρατίας μακριά απόγραφειοκρατικές στρεβλώσεις. Και βέβαια, ένα ψηφιακό κράτος, αντάξιο της επόμενης μέρας που πλησιάζει. Αυτό το ψηφιακό κράτος οραματιζόμαστε, γι’ αυτό εργαζόμαστε και αυτό παραδίδουμε στους πολίτες».

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo