Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΠΤΕ), ως Φορέας Πρότασης της δράσης: «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μόνιμων Κατοίκων των Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας στους Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης» (ΦΕΚ Β/1203/2017) ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η πιλοτική εφαρμογή της δράσης στους επιλεγμένους οικισμούς της Θράκης (Εχίνος, Σταυρούπολη, Οργάνη, Δίκαια και Ορμένιο) ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 15/05/2017. Από την Τρίτη 16/05/2017 η εφαρμογή της δράσης «Επιχορηγούμενη Δορυφορική Πρόσβαση των Μόνιμων Κατοίκων των Απομακρυσμένων Περιοχών της Χώρας στους Ελληνικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ελεύθερης Λήψης» (ΦΕΚ Β/1203/2017) επεκτείνεται στο σύνολο των δικαιούχων περιοχών του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθ. 834/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1203/2017) των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των περιοχών του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθ. 834/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β/1203/2017), συμπεριλαμβανομένων και των οικισμών της πιλοτικής εφαρμογής της δράσης, μπορούν να προσέρχονται στα καταστήματα των Δήμων της μόνιμης κατοικίας τους προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι της δράσης.
Σημειώνεται ότι στους οικισμούς των Νομών Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθ. 834/2017 ΚΥΑ, οι υπηρεσίες της δράσης παρέχονται στους δικαιούχους τόσο από την εταιρία COSMOTE (COSMOTE TV) όσο και από την εταιρία FORTHNET (NOVA), ενώ στους οικισμούς των Νομών Δωδεκανήσου, Σάμου και Χίου, οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται μόνο από την εταιρία FORTHNET (βλ. συνημμένο έγγραφο 1).
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων πολιτών αλλά και προς ενημέρωση των οικείων Πρωτοβάθμιων Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρατίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες 

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo