Εισαγωγή

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υλοποιεί τη δράση ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας «Regional Broadband Extension (RBE)».

Προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση της δράσης, θα πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς οι περιοχές παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα με το καθεστώς που διέπει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η λεπτομερής χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα κατάσταση ευρυζωνικής κάλυψης κάθε συγκεκριμένης περιοχής (καθώς και της κατάστασης στο εγγύς μέλλον1 έτσι όπως πρόκειται να διαμορφωθεί χωρίς την ως άνω δράση), το χαρακτηρισμό δηλαδή των γεωγραφικών περιοχών ως NGA-λευκών, NGA-γκρίζων ή NGA-μαύρων. Το χρονικό εύρος των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων για το οποίο ζητούνται πληροφορίες στο πλαίσιο της παρούσας Διαδικασίας Χαρτογράφησης (ΔΧ) καθορίζεται σε 3 έτη. Τονίζεται ότι στο αντικείμενο της χαρτογράφησης εμπίπτουν μόνο τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, αυτά δηλαδή που τυγχάνουν αμιγώς ιδιωτικής χρηματοδότησης και οι πάροχοι προτίθενται να υλοποιήσουν ανεξαρτήτως της ως άνω δράσης– προκειμένου να αποκλειστούν από το πεδίο ορισμού της δράσης αυτής. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν θα αποτελέσει η δράση αυτή αιτία στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή παραγκωνισμού των ιδιωτών επενδυτών.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί το είδος και ο τρόπος συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση2 τη δομή του σχετικού ερωτηματολογίου. Στη Διαβούλευση συμμετείχαν 5 φορείς3. Κατόπιν επεξεργασίας και ενσωμάτωσης των απαντήσεων και σχολίων των

1 Η έννοια των όρων που εμφανίζονται με πλάγια γράμματα στην παρούσα παράγραφο είναι αυτή που καθορίζεται στις “κατευθυντήριες γραμμές” (EE 2013/C 25/01)
2 Η ΔΔ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΨΠΤΕ και διήρκεσε από την 24η Αυγούστου 2017 ως την 8η Σεπτεμβρίου 2017 - http://mindigital.gr/index.php/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E %CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1578-nga

3 και συγκεκριμένα οι εταιρίες ΟΤΕ, Vodafone-Panafon, Wind Hellas, Forthnet και Medianet Invest

συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση, ζητούνται στην παρούσα φάση της λεπτομερούς χαρτογράφησης συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν στις προγραμματιζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις σε NGA κατά την επόμενη τριετία.

Tα στοιχεία που θα κατατεθούν από τους συμμετέχοντες θα τύχουν διαχείρισης ως εμπιστευτική πληροφορία, θα ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία του εμπιστευτικού τους χαρακτήρα και η χρήση-επεξεργασία τους θα γίνει αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Τα στοιχεία που θα κατατεθούν θα αποτυπωθούν συγκεντρωτικά, με αποκλειστικό σκοπό το χαρακτηρισμό περιοχών ως λευκές, γκρίζες ή μαύρες (με αντίστοιχη πληροφορία για το χρονοδιάγραμμα), διατηρώντας την ανωνυμία των παρόχων.

Ως ημερομηνία έναρξης της ΔΧ ορίζεται η Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ως ημερομηνία λήξης η Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017. Τυχόν παράταση δύναται να δοθεί μόνο στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της ΔΧ δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση των περιοχών της Γ’ φάσης από την ΕΕΤΤ.

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να υποβάλλει τα σχόλιά του στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αναγράφοντας στο θέμα του e-mail: «Για τη Διαδικασία Χαρτογράφησης NGA».

Κατά τη διάρκεια της ΔΧ είναι δυνατό να παρέχονται από την ΓΓΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι τελικές επίσημες θέσεις, παρατηρήσεις και δηλώσεις προθέσεων επένδυσης που αφορούν τα ανωτέρω περιγραφέντα ζητήματα της ΔΧ, θα πρέπει να κατατεθούν σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή και εγγράφως και μαζί με το αντίστοιχο συνοδευτικό - τεκμηριωτικό υλικό, εντός σφραγισμένου φακέλου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ΔΧ στη ΓΓΤΤ (Αναστάσεως 2, 156 69, Παπάγου). Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει εξωτερικά:

 •   Τα πλήρη στοιχεία του παρόχου.

 •   Την ένδειξη “Χαρτογράφηση των περιοχών παρέμβασης των δράσεων NGA της

  προγραμματικής περιόδου 2014-2020

 •   Τα ανωτέρω στοιχεία θα αποσταλούν παράλληλα και ηλεκτρονικά στη

  διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

1 Γενικά Στοιχεία

1.1 Επενδυτικά σχέδια που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της «Απόφασης

Vectoring»

Η ΕΕΤΤ, κατά τον 4ο κύκλο ανάλυσης της αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, όρισε συγκεκριμένη διαδικασία4 για τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών που προτίθενται να επενδύσουν σε ανάπτυξη υποδομών NGA με χρήση τεχνολογιών που επηρεάζονται και επηρεάζουν την υποχρέωση του παρόχου με ΣΙΑ να διαθέτει υπηρεσίες τοπικού υποβρόχου (που θα αναφέρεται χάριν συντομίας στη συνέχεια ως “απόφαση Vectoring”). Στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στην απόφαση Vectoring, έχουν κατατεθεί επενδυτικά σχέδια τηλεπικοινωνιακών παρόχων που έχουν χρονικό ορίζοντα έως το Q3 του 2019. Οι περιοχές που αιτήθηκαν οι πάροχοι κατά τις Α’ και Β’ φάσεις της πρώτης ανάθεσης έχουν ήδη ανατεθεί από την ΕΕΤΤ, ενώ εκκρεμεί η απόφαση της ΕΕΤΤ για τη Γ’ φάση της πρώτης ανάθεσης. Στο πλαίσιο της παρούσας ΔΧ, η ΓΓΤΤ θεωρεί ως δεδομένα τα επενδυτικά σχέδια των παρόχων έτσι όπως θα διαμορφωθούν και με την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης της πρώτης ανάθεσης της απόφασης vectoring. Συνεπώς δεν ζητείται από τους συμμετέχοντες στη ΔΔ, καμία πληροφορία και καμία τεκμηρίωση που αφορά στις τρεις φάσεις της πρώτης ανάθεσης της απόφασης vectoring

Ωστόσο, πέραν της πρώτης ανάθεσης, προβλέπεται επιπλέον ετήσια ανάθεση περιοχών, αρχής γενομένης από το έτος 2018. Συνεπώς έως το τέλος του 2020 αναμένεται να έχει «τρέξει» η ετήσια ανάθεση για τα έτη 2018 και 2019 (με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της ετήσια δηλωθείσας πρόθεσης κάλυψης τα έτη 2019 και 2020 αντίστοιχα). Τα στοιχεία που αφορούν στις δύο αυτές ετήσιες αναθέσεις, με τη συνακόλουθη τεκμηρίωσή τους, ζητείται να υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας ΔΧ.

1.2 Οικισμοί που περιλαμβάνονται στο πεδίο ορισμού του έργου Rural

Broadband

Στο πεδίο ορισμού του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» (έργο Rural Broadband RB) περιλήφθηκαν 5085 οικισμοί με συνολικό πληθυσμό 525.956 κατοίκους (απογραφή 2011). Στο πλαίσιο του διαγωνισμού υπήρχαν οι ακόλουθες προβλέψεις:

 •   έως την ολοκλήρωση της φάσης κατασκευής το ελάχιστο όριο πληθυσμιακής κάλυψης ήταν 85% και το ελάχιστο όριο κάλυψης οικισμών 60% (ως την ολοκλήρωση της φάσης λειτουργίας η πληθυσμιακή κάλυψη θα πρέπει να έχει φτάσει το 95%)

 •   οι περιοχές για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών των αναδόχων περιορίζονται αποκλειστικές στο πεδίο ορισμού του έργου

 •   προβλέπεται Μηχανισμός Αντιστάθμισης Υπεραπόδοσης με τον οποίο τυχόν πλεονάζον ποσό (πέραν του επιτρεπτού περιθωρίου κέρδους) αξιοποιείται για

  4 βλ Παράρτημα 3: Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring της Απόφασης ΕΕΤΤ Αριθμ. 792/07, Ορισμός εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)

συγκεκριμένους σκοπούς στο πλαίσιο ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη νέου δικτύου για επίτευξη μεγαλύτερης κάλυψης

Συνεπώς οι οικισμοί του πεδίου ορισμού του έργου που έχουν παραμείνει ακάλυπτοι αποτελούν περιοχές δυνητικής επέκτασης του δικτύου μέχρι το τέλος της περιόδου παραχώρησης του ΣΔΙΤ και δεν θα περιληφθούν στο πεδίο ορισμού των νέων δράσεων. Σημειώνεται επίσης ότι στην απόφαση vectoring καθορίζεται ότι στις περιοχές του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών» ο μοναδικός πάροχος που μπορεί να υλοποιήσει vectoring, αν το επιθυμεί, είναι μόνο ο Ανάδοχος του έργου.

1.3 Επίπεδο ανάλυσης δεδομένων

Το λεπτομερέστερο επίπεδο ανάλυσης δεδομένων για το γεωγραφικό προσδιορισμό των περιοχών παρέμβασης είναι αυτό του κτιρίου. Δεδομένου όμως ότι δεν υπάρχει για το σύνολο των κτιρίων της χώρας ένα μοναδικό αναγνωριστικό (πχ μοναδικός κωδικός 5 , μοναδική ταχυδρομική διεύθυνση, μοναδικός γεωγραφικός προσδιορισμός κλπ) είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα πιο αφαιρετικό επίπεδο ανάλυσης. Προκειμένου να καταστεί εφικτός ο σαφής προσδιορισμός των περιοχών παρέμβασης των σχεδιαζόμενων δράσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι περιορισμοί που υπάρχουν σε επίπεδο διαθεσιμότητας στοιχείων:

Η διοικητική διαίρεση της χώρας, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας (Καλλικράτης) περιλαμβάνει 8 επίπεδα και συγκεκριμένα (λαμβάνοντας υπόψη και την απογραφή του 2011):

1. Μεγάλες Γεωγραφικές Περιοχές (συνολικά 4) 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (συνολικά 7)
3. Περιφέρειες (συνολικά 13)
4. Περιφερειακές Ενότητες (συνολικά 75)

5. Καλλικρατικοί Δήμοι (συνολικά 326)
6. Δημοτικές Ενότητες (συνολικά 947)
7. Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες (συνολικά 6064)
8. Οικισμοί (συνολικά 13554 – με μη μηδενικό πληθυσμό 12727)

Οι ως άνω διαιρέσεις οριοθετούνται χωρικά μέχρι το επίπεδο 7 (δηλαδή αντιστοιχίζεται 1 ακριβώς πολύγωνο γεωγραφικής κάλυψης για καθεμία οντότητα των επιπέδων 1 έως 7 και η ένωση των πολυγώνων γεωγραφικής κάλυψης κάθε επιπέδου 1 έως 7 καλύπτει πλήρως την έκταση της χώρας). Για τους οικισμούς, προσδιορίζεται μόνο η θέση τους και όχι η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν6. Το

5 Η κτηματογράφηση δεν έχει ακόμη καλύψει το σύνολο της χώρας

6

λεπτομερέστερο επίπεδο ανάλυσης για το οποίο είναι δημόσια διαθέσιμα πληθυσμιακά δεδομένα είναι αυτό του οικισμού. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διαθέτει απογραφικά δεδομένα σε επίπεδο ανάλυσης οικοδομικού τετραγώνου μονο για 1142 οικισμούς (για τους οποίους διαθέτει και τα περιγράμματα των οικοδομικών τετραγώνων). Συνεπώς το ελάχιστο επίπεδο ανάλυσης για το οποίο διατίθενται ποσοτικά δεδομένα τόσο πληθυσμιακής κάλυψης όσο και γεωγραφικού προσδιορισμού -που καλύπτουν το σύνολο της χώρας- είναι αυτό του οικισμού. Βάσει των ανωτέρω περιορισμών, για τη δράση RBE το πεδίο ορισμού θα προσδιορισθεί σε επίπεδο ανάλυσης Οικισμού.

1.4 Οριοθέτηση περιοχών παρέμβασης της δράσης RBE

Η γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του έργου θα είναι ολόκληρη η Ελλάδα. Η δράση RBE οριοθετείται χωρικά σε επίπεδο ανάλυσης οικισμού (δηλαδή η χωρική θέση των τελικών συνδρομητών που θα εξυπηρετούνται από το δίκτυο). Ένας οικισμός εμπίπτει στην περιοχή παρέμβασης της δράσης RBE, εφόσον καλύπτει αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. δεν ανήκει στους οικισμούς του πεδίου παρέμβασης του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» (έργο Rural Broadband RB). Οι οικισμοί αυτοί, είτε εξυπηρετούνται από το δίκτυο που κατασκευάζεται στο πλαίσιο της ως άνω δράσης, είτε αποτελούν περιοχές δυνητικής επέκτασης του δικτύου μέχρι το τέλος της περιόδου παραχώρησης του ΣΔΙΤ.

 2. δεν είναι οικισμός που εξυπηρετείται (ή πρόκειται να εξυπηρετηθεί στο εγγύς μέλλον, δηλαδή εντός τριών (3) ετών) με ευρυζωνικές υπηρεσίες ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 30 Mbps, βασιζόμενες σε NGA δίκτυα που αναπτύσσονται από ιδιώτες επενδυτές (είναι δηλαδή NGA-λευκός οικισμός).

Στο πλαίσιο της παρούσας ΔΧ ζητείται να διατεθούν από τους συμμετέχοντες φορείς επαρκή στοιχεία ώστε να προσδιορισθούν οι οικισμοί που καλύπτουν τα κριτήρια αυτά με βάση τη μεθοδολογική προσέγγιση που αναλύεται στο κεφάλαιο1.5.

1.5 Μεθοδολογία προσδιορισμού των περιοχών παρέμβασης της δράσης

RBE βάσει των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν

Για τον τρόπο προσδιορισμού των περιοχών παρέμβασης της δράσης RBE θα ακολουθηθεί η παρακάτω μεθοδολογική προσέγγιση:

 •   Από το σύνολο των οικισμών της χώρας εξαιρούνται όσοι καλύπτουν το κριτήριο 1 του κεφαλαίου 1.4.

 •   Για όλες τις υπαίθριες καμπίνες που καλύπτονται ή πρόκειται να καλυφθούν, έτσι όπως θα διατεθούν σωρευτικά από το σύνολο των ιδιωτών επενδυτών στο πλαίσιο του Θέματος 1 της ΔΧ (βλ. Κεφάλαιο 2), λαμβάνεται ευθεία απόσταση 700 μέτρων.

  %25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AC %26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252F2011-census-pop-hous

Αν κάποιος οικισμός περικλείεται 7 εντός της ακτίνας αυτής θεωρείται ότι

εξυπηρετείται επαρκώς και εξαιρείται.
Οι απομένοντες οικισμοί συνιστούν τις περιοχές παρέμβασης της δράσης RBE.

2 Διαδικασία Χαρτογράφησης – Ζητούμενα Στοιχεία

2.1 Θέμα 1: Περιοχές κάλυψης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων

Ζητείται από κάθε δυνητικό επενδυτή που προτίθεται να προβεί σε ιδιωτικές επενδύσεις NGA να δηλώσει τα επενδυτικά του σχέδια έως το τέλος του 2020, προσδιορίζοντάς σε μορφή πίνακα8, τις υπαίθριες καμπίνες:

 •   που προτίθενται να διεκδικήσουν στο πλαίσιο των δύο πρώτων ετήσιων αναθέσεων της απόφασης vectoring

 •   στις οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν υποδομές FTTC εκτός του πλαισίου της απόφασης vectoring

  2.2 Θέμα 2: Διερεύνηση δεσμευτικής πρόθεσης κάλυψης επενδυτικών

  σχεδίων

  Οι περιοχές για τις οποίες υπάρχει έγκυρη, τεκμηριωμένη και δεσμευτική δήλωση από ιδιώτες επενδυτές ότι θα καλυφθούν έως το τέλος του 2020, με τεχνολογίες που εξασφαλίζουν το επίπεδο υπηρεσιών που προβλέπεται στις σχετικές δράσεις, θα εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής τους. Για το σκοπό οι ιδιώτες επενδυτές θα πρέπει να προσκομίσουν την κατάλληλη τεκμηρίωση και τα στοιχεία εκείνα που θα αποδεικνύουν την αξιοπιστία και τον εύλογο χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης από τους ίδιους επένδυσης –για όλες τις περιοχές κάλυψης που περιλαμβάνονται στο Θέμα 1.

  Στο φάκελο που θα υποβληθεί θα πρέπει να περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής:

 1. Απόσπασμα εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρηματικού πλάνου αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύου NGA (περιλαμβανομένου ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος της επένδυσης έως την έναρξη παροχής υπηρεσιών στις περιοχές αυτές)

 2. Ανάλυση πηγών χρηματοδότησης που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του δικτύου (ίδια κεφάλαια, δανεισμός από τράπεζα, κ.λπ.). Σε περίπτωση δανεισμού από τράπεζα, τραπεζική επιστολή πιστοληπτικής ικανότητας.

 3. Επιστολή νόμιμου εκπροσώπου με δεσμευτική δήλωση για την πρόθεση υλοποίησης του υποβληθέντος επιχειρηματικού πλάνου στις συγκεκριμένες περιοχές έως το τέλος του 2020

7 Δεδομένου ότι οι οικισμοί προσδιορίζονται σημειακά και όχι ως πολύγωνα, αναγνωρίζεται ότι η μεθοδολογία αυτή έχει τους περιορισμούς της, πλην όμως είναι η προσφορότερη που μπορεί να εφαρμοστεί. Για το λόγο αυτό λαμβάνεται απόσταση 700 μέτρων ως ασφαλής απόσταση εντός της οποίας μπορούν να διατεθούν υπηρεσίες 30Mbps. Επιπλέον, δεν έχει έννοια η «μερική κάλυψη» ενός οικισμού, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία σε λεπτομερέστερο επίπεδο, ούτε μπορεί να προσδιοριστεί ο πληθυσμός που κατοικεί σε υπο-τμήμα ενός οικισμού για το σύνολο της χώρας.

8 Η γραμμογράφηση του παρατίθεται στο παράρτημα 1, Πίνακας Π1.1

Εφόσον απαιτηθεί, μπορούν να ζητηθούν κατά περίπτωση πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινήσεις για την πλήρη αποσαφήνιση του σχεδιασμού κάθε παρόχου. Μετά τη θετική αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στοιχείων, η ΓΓΤΤ θα εξαιρέσει τις αντίστοιχες περιοχές από το πεδίο παρέμβασης της αντίστοιχης δράσης.

Σημειώνεται ότι δεν ζητείται κανένα στοιχείο που αφορά στην πρώτη ανάθεση της απόφασης vectoring και έχει υποβληθεί προς την ΕΕΤΤ.

Πίνακας Π1.1: Πρότυπο καταγραφής κάλυψης

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]

Κωδικός ΑΚ

Ονομασία ΑΚ

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ

Operator

Αρχιτεκτονική/Τεχ νολογία NGA

Τρίμηνο ενεργοποίησης

Γύρος_ανάθεση ς

Περιγραφή

Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της ΥΚΕΕ/ΥΚΚ όπως χρησιμοποιείται στο WCRM του ΟΤΕ

Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του Υπερκείμενου της ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Αστικού Κέντρου

Ονομασία του Υπερκείμενου της ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Αστικού Κέντρου

Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της ΥΚΕΕ/ΥΚΚ εντός της περιοχής κάλυψης του Αστικού Κέντρου

Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος που αναπτύσσει δίκτυο αρχιτεκτονικής FTTC που εξυπηρετεί τη σχετική ΥΚΕΕ/ΥΚΚ

Αρχιτεκτονική και τεχνολογία NGA που χρησιμοποιείται

Τρίμηνο του έτους που ενεργοποιήθηκε (ή πρόκειται να ενεργοποιηθεί) η πρώτη διαθέσιμη τεχνολογία NGA στη συγκεκριμένη YKEE/YKK

Γύρος ανάθεσης της ΥΚΕΕ/ΥΚΚ στο πλαίσιο της απόφασης vectoring (ή εκτός αυτής)

Παράδειγμα

440-104

440

ΑΛΥΣΙΔΑ

104

OTE, VODAFONE, WIND, FORTHNET, CYTA

FTTC/VDSL-VECTORING, FTTC/G.Fast, FTTC/Super vectoring

Q1/2013, Q4/2017

ΕΤHΣΙΑ2018, ΕΤHΣΙΑ2019 Εκτός απόφασης vectoring

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2017.10.03 - NGA_mapping_RBE.PDF)2017.10.03 - NGA_mapping_RBE.PDF[ ]568 kB

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo