«Η διαδικασία παρατείνεται μέχρι και 23/2/2018»

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στο πλαίσιο προετοιμασίας των δράσεων NGA προβαίνει σε χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων σε NGA για το έτος 2018. Στο αντικείμενο της χαρτογράφησης εμπίπτουν μόνο τα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, αυτά δηλαδή που τυγχάνουν αμιγώς ιδιωτικής χρηματοδότησης και οι πάροχοι προτίθενται να υλοποιήσουν ανεξαρτήτως τυχόν δημόσιας παρέμβασης.

Οι απαντήσεις που θα διατεθούν από τους συμμετέχοντες στη χαρτογράφηση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της χαρτογράφησης και θα είναι ανοικτά διαθέσιμες σε όλους. Ως ημερομηνία έναρξης της χαρτογράφησης ορίζεται η Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 και ως ημερομηνία λήξης η Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018. Οι απαντήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά (οι πίνακες σε επεξεργάσιμη μορφή), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της χαρτογράφησης, στην ηλεκτρονική  διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη “Χαρτογράφηση των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων σε NGA για το έτος 2018 – Φάση Γ”. Το υλικό που θα υποβληθεί θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του Νομίμου Εκπροσώπου, με το οποίο θα δηλώνεται η πρόθεση της εταιρίας να υλοποιήσει τις επικαλούμενες επενδύσεις NGA στις συγκεκριμένες περιοχές έως το τέλος του 2018.

 

Κατά τη διάρκεια της χαρτογράφησης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΓΓΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

1.1       Ελάχιστο επίπεδο παρεχόμενης υπηρεσίας

Οι περιοχές που ζητείται να προσδιορισθούν στο πλαίσιο της παρούσας χαρτογράφησης, είναι αυτές όπου τα χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας καλύπτουν σωρευτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  1. Η προσφερόμενη πραγματική ταχύτητα καθόδου της υπηρεσίας είναι τουλάχιστον 100Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps (δηλαδή η πραγματική ταχύτητα καθόδου μπορεί να αναβαθμιστεί σε 1Gbps σε διάστημα έως 3 εργάσιμες ημέρες, χωρίς εργασίες στο χώρο του τελικού χρήστη πέραν ίσως από την αντικατάσταση του τερματικού εξοπλισμού αν αυτό είναι απαραίτητο)
  2. Η υπηρεσία προσφέρεται και με τη μορφή προϊόντος χονδρικής Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης  Πρόσβασης  (Virtual  Local  Unbundling  –  VLU), με τεχνικές  προδιαγραφές  και  ελάχιστα χαρακτηριστικά  που συμμορφώνεται με την απόφαση 808/002/27.4.2017 της ΕΕΤΤ και τις όποιες μελλοντικές σχετικές αποφάσεις της.
  3. Η υπηρεσία παρέχεται ήδη ή προβλέπεται να παρέχεται εμπορικά έως το τέλος του 2018.

1.2       Επίπεδο χωρικής ανάλυσης της χαρτογράφησης

Η χωρική ανάλυση της χαρτογράφησης ζητείται σε επίπεδο κτηρίου / ταχυδρομικής διεύθυνσης, ακολουθώντας τη γραμμογράφηση του Πίνακα 1. Αναγνωρίζοντας ότι οι περιοχές κάλυψης μπορεί να μην είναι άμεσα διαθέσιμες στη ζητούμενη μορφή, μπορούν προσωρινά να διατεθούν ομαδοποιημένες σε περιοχές κάλυψης υπαίθριας καμπίνας, ακολουθώντας τη γραμμογράφηση του Πίνακα 2, με την υποχρέωση να παρασχεθούν με τη γραμμογράφηση του Πίνακα 1 το αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήξη της χαρτογράφησης, ήτοι έως τις 12/3/2018.

1.3       Επενδυτικά σχέδια που ζητείται να περιληφθούν

Τα επενδυτικά σχέδια που ζητείται να περιληφθούν στο πλαίσιο της παρούσας χαρτογράφησης αφορούν το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων των παρόχων, περιλαμβανομένων και αυτών που εντάσσονται στο πλαίσιο της απόφασης vectoring της ΕΕΤΤ, όπως έχουν τυχόν τροποποιηθεί μέχρι και την ημερομηνία λήξης της χαρτογράφησης.   

 


Πίνακας Π1

 

Οδός

Αριθμός

Δήμος

ΤΚ

Τρίμηνο ενεργοποίησης

Παράδειγμα

Αθανασίου Διάκου

11

Ζωγράφου

15772

Διαθέσιμο

Αθανασίου Διάκου

12

Ζωγράφου

15772

Διαθέσιμο

Αθανασίου Διάκου

16

Ζωγράφου

15772

Q3/2018

Αθανασίου Διάκου

18

Ζωγράφου

15772

Q3/2018

Γρηγορίου Κουσίδη

26

Ζωγράφου

15772

Q3/2018

Γρηγορίου Κουσίδη

28

Ζωγράφου

15772

Q3/2018

Γρηγορίου Κουσίδη

30

Ζωγράφου

15772

Q3/2018

Πίνακας Π2

 

Μοναδικός Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
[
WCRM ΟΤΕ]

Ονομασία του Υπερκείμενου της ΥΚΕΕ/ΥΚΚ Αστικού Κέντρου

Κωδικός
Α/Κ
[
WCRM ΟΤΕ]

Αριθμός
Υπαίθριας
Καμπίνας

Διεύθυνση Υπαίθριας Καμπίνας

Δήμος

Καλυπτόμενες Διευθύνσεις

Τρίμηνο ενεργοποίησης

Παράδειγμα

573-576

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

573

576

ΥΑΚΙΝΘΟΥ & ΚΟΥΣΙΔΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 11, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 12, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 16, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 18, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΥΣΙΔΗ 26, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΥΣΙΔΗ 26, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΥΣΙΔΗ 28, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΥΣΙΔΗ 30, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΥΣΙΔΗ 30Β, ΔΑΦΝΗΣ 32, ΔΑΦΝΗΣ 36, ΔΑΦΝΗΣ 37, ΔΑΦΝΗΣ 38, ΔΑΦΝΗΣ 39, ΥΑΚΙΝΘΟΥ 6, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 17

Q1/2018

573-572

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

573

572

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 53 & ΜΥΚΟΝΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ 19, ΜΥΚΟΝΟΥ 21, ΜΥΚΟΝΟΥ 23, ΜΥΚΟΝΟΥ 24, ΜΥΚΟΝΟΥ 25, ΜΥΚΟΝΟΥ 26, ΜΥΚΟΝΟΥ 28, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 48, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 50, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 51, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 52, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 53, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 54, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 55, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 56, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 57, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 58, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 59, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 59-61, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 61, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 50, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 52, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 54, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 56, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 58

Q4/2018

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo