ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της Δράσης «Καθολική Προσβασιμότητα για κωφούς και βαρήκοους – Υπότιτλοι Παντού» αντιπροσωπεία της Ακουστήριξης με επικεφαλής την Πρόεδρό της κυρία Σοφία Κολοτούρου, την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, επισκέφτηκε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Επικοινωνιών και Ενημέρωσης και συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Γιώργο Φλωρεντή.

Θέματα της συζήτησης ήταν:

  • Η εφαρμογή των προβλέψεων του Νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, για τον υποτιτλισμό των τηλεοπτικών, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών και τις τεχνολογίες speech to text.

  • Η εφαρμογή του ΦΕΚ αδειοδότησης των νέων τηλεοπτικών καναλιών, που προβλέπει κατ’ αρχήν τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων για κωφούς και βαρήκοους υποτιτλισμένα στα ελληνικά, παράλληλα με νοηματική.

  • Η εφαρμογή των αυτόματων συστημάτων on demand υποτιτλισμού μέσω teletext σε όλο το φάσμα των τηλεοπτικών εκπομπών (και σε πραγματικό χρόνο).

  • Η άμεση εφαρμογή του υποτιτλισμού σε όλο των εύρος τηλεοπτικών παραγωγών στη Δημόσια Τηλεόραση και η υιοθέτηση τεχνολογιών speech to text, με γνώμονα την καθολική προσβασιμότητα κωφών και βαρήκοων χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις.

  • Η άμεση εφαρμογή υποτιτλισμού όλου του τηλεοπτικού υλικού στο κανάλι της Βουλής, όπως και η υιοθέτηση τεχνολογιών και υπηρεσιών speech to text.

Αποτέλεσμα της γόνιμης συζήτησης με τον Γενικό Γραμματέα είναι η έναρξη μιας σταθερής συνεργασίας με το Υπουργείο στα θέματα Προσβασιμότητας, ώστε η Δράση μας «Καθολική Προσβασιμότητα για κωφούς και βαρήκοους – Υπότιτλοι Παντού» να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

 

Η Πρόεδρος της κίνησης "Ακουστήριξη", κα Σοφία Κολοτούρου, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Γεώργιο Φλωρεντή.

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo