Με τον Ν. 4389/2016 συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής με αποστολή:

(α) Τον σχεδιασμό και την κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ), με έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των ευρυζωνικών υποδομών, και στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και την υποβολή της στον Πρωθυπουργό προς έγκριση.

 

(β) Την παρακολούθηση της εφαρμογής και τον συντονισμό των Υπουργείων αναφορικά με τις επιμέρους δράσεις υλοποίησης της ΕΨΣ.

 

(γ) Την αποτίμηση της υλοποίησης της ΕΨΣ και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς.

 

(δ) Τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας για θέματα που άπτονται της ΕΨΣ.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (N_4389_2016_ΓΓΨΠ.pdf)Ν. 4389/2016[ ]79 kB

PIRKAGIES 23 07

Mindigital.gr on Facebook

banner μελέτη

emedia a1

prok diag

govgr banner2

dim diab 4312 2

tpopopoihsh kwd carti suxn

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

satellite