Προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή της, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής προέβη σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκαν συνολικά σαράντα τέσσερις (44) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε.,  βαθμών Α’ – Δ’,  με κλάδους ή ειδικότητες  που αναφέρονται στη συνημμένη πρόσκληση. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω99Β4655Ρ1-4Ο1 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΓΓΨΠ.pdf)Πρόσκληση Στελέχωσης ΓΓΨΠ[ ]272 kB

PIRKAGIES 23 07

Mindigital.gr on Facebook

banner μελέτη

emedia a1

prok diag

govgr banner2

dim diab 4312 2

tpopopoihsh kwd carti suxn

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

satellite