Οι υπηρεσίες ΕΣΠΑ, με επιστολή τους προς τον Γενικό Διευθυντή της DG-REGIO γνωστοποίησαν την εκπλήρωση των απαιτήσεων όλων των κριτηρίων της αιρεσιμότητας 2.1. Παράλληλα, η τελική έκδοση της ΕΨΣ, που περιλαμβάνει τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που υπέδειξαν οι υπηρεσίες της ΕΕ,  αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημά της (SFC) και την ιστοσελίδα του Υπουργείου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

prok diag

govgr banner2

emedia a1

dim diab 4312

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

satellite