Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής καλεί τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τις Ανεξάρτητες Αρχές να υποβάλουν προτάσεις για έργα και δράσεις ΤΠΕ, τα οποία εντάσσονται στον «Τομέα Παρέμβασης 5 - Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου» της ΕΨΣ και αποτελούν κατά την κρίση τους υψηλές προτεραιότητες. Κωδικός πρόσκλησης: GSDP-2017-1 (βλ. Ενότητα Προσκλήσεις)

PIRKAGIES 23 07

Mindigital.gr on Facebook

banner μελέτη

emedia a1

prok diag

govgr banner2

dim diab 4312 2

tpopopoihsh kwd carti suxn

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

satellite