Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής καλεί τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τις Ανεξάρτητες Αρχές να υποβάλουν προτάσεις για έργα και δράσεις ΤΠΕ, τα οποία εντάσσονται στον «Τομέα Παρέμβασης 5 - Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου» της ΕΨΣ και αποτελούν κατά την κρίση τους υψηλές προτεραιότητες. Κωδικός πρόσκλησης: GSDP-2017-1 (βλ. Ενότητα Προσκλήσεις)

prok diag

govgr banner2

emedia a1

dim diab 4312

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

satellite