Αυθεντικά πτυχία με τεχνολογία blockchain

Διαβάστε στο δημοσίευμα της εφημερίδας "Νέα Σελίδα" (26.09.2018), τη συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιου Ράλλη, στον δημοσιογράφο Χρόνη Διαμαντόπουλο, σχετικά με τη τεχνολογία blockchain και πώς αυτή βρίσκει εφαρμογή και στην ανώτατη εκπαίδευση μ’ ένα έργο προϋπολογισμού 1,5 εκ. Ευρώ.

neaselida

Κύριε Ράλλη, τι είναι με απλά λόγια, το blockchain;

Στα ελληνικά αποδίδεται ως «τεχνολογίες κατανεμημένης εγγραφής» ή «αλυσίδα κοινοποιήσεων» ή «αλυσίδα ομάδων συναλλαγών», μια ορολογία δύσκολη που θα βρούμε όμως σε δημόσια έγγραφα πολύ σύντομα, καλό είναι λοιπόν να την γνωρίζουμε. Πρόκειται για ένα ψηφιακός κατάλογος στον οποίο μπορούν να εγγραφούν με χρονολογική σειρά κάθε είδους συναλλαγές. Αυτή η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί επιτυχώς στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, χωρίς τη διαμεσολάβηση τραπεζών, αλλά εφαρμόζεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ανταλλαγής αρχείων και δεδομένων.

Θα μπορούσε το blockchain να αντιμετωπίσει ζητήματα στο χώρο της εκπαίδευσης και της εργασίας, όπως το φαινόμενο των πλαστών πτυχίων;

Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η απάντηση είναι θετική. Στην περίπτωση αυτή, τα πτυχία αναπαρίστανται ως εγγραφές σε ένα ψηφιακό κατάλογο που στηρίζεται στην τεχνολογία blockchain. Το αποτέλεσμα είναι να διασφαλίζεται η αυθεντικότητά των πτυχίων και να μπορούν να επανεκδίδονται αντίγραφα πτυχίων με ασφάλεια, χωρίς τη διαμεσολάβηση του ιδρύματος που τα εξέδωσε. Η εφαρμογή της επαναστατικής αυτής τεχνολογίας με στόχο αφενός τη διασφάλιση της εγκυρότητας των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, αφετέρου την απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης αντιγράφων τους, συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τη λειτουργία ενός Εθνικού Συστήματος Καταγραφής Ακαδημαϊκών Τίτλων.

Πρόκειται για ένα είδος αποθετηρίου πτυχίων, ας πούμε; Έτοιμάζετε ως ΓΓ συγκεκριμένο έργο;

Πρόκειται για μια νέα υποδομή δεδομένων, στη γλώσσα των ειδικών πράγματι ονομάζεται «κατανεμημένο αποθετήριο», στην οποία θα καταγράφονται όλοι οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και ναι, ετοιμάζουμε ένα έργο προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ που θα ξεκινήσει να υλοποιείται άμεσα και θα ολοκληρωθεί εντός διετίας, οπότε για τα πτυχία που θα εκδίδονται εφεξής, η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει να ισχύει σταδιακά. Το ενδιαφέρον είναι ότι με το έργο αυτό προβλέπεται η ψηφιοποίηση και των πτυχίων που έχουν εκδοθεί σε παρελθόντα έτη, με μια απλή αίτηση του πτυχιούχου στο Πανεπιστημιακό του Ίδρυμα.

Ποιά θα είναι τα χαρακτηριστικά του συστήματος;

Το σύστημα θα λειτουργεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αυτονομία των Ιδρυμάτων στη λειτουργία τους καθώς και η προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των χρηστών. Την υποδομή αυτή θα την λειτουργεί μια υπηρεσία που θα διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα των Ιδρυμάτων και θα διενεργεί την ταυτοποίηση χρηστών και Ιδρυμάτων, ενώ παράλληλα θα συντονίζει τις επιμέρους λειτουργίες διαχείρισης που ελέγχονται από τα Ιδρύματα. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες κάθε τίτλος σπουδών και πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από μοναδικό κωδικό αναγνώρισης σε αλφαριθμητική μορφή ή και σε γραφική μορφή (QR code). Οποιοσδήποτε νομιμοποιείται να ελέγξει την εγκυρότητα ενός τίτλου θα μπορεί να εισάγει τον κωδικό αναγνώρισης, οπότε, εφόσον αυτός είναι έγκυρος, το σύστημα θα επιστρέφει τα τυπικά στοιχεία του τίτλου (ίδρυμα, ημερομηνία έκδοσης, κ.λπ.) στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Μέσω της ενιαίας διαδικασίας του έργου θα καταγράφονται ηλεκτρονικά και θα πιστοποιούνται οι τίτλοι σπουδών που εκδίδονται από όλα τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βασικά πτυχία, ΜΔΕ, διδακτορικά κλπ.), δίνοντας έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σε αυτούς καθώς και στην προστασία τους από έκθεση ή χρήση χωρίς συναίνεση. Το έργο, που στηρίζεται στις τεχνολογίες κατανεμημένης εγγραφής  -και έρχεται ένα μήνα σχεδόν μετά την υπογραφή της σχετικής δήλωσης για την ευρωπαϊκή συνεργασία σε θέματα blockchain από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης- απλοποιεί τις διαδικασίες έκδοσης αντιγράφων πτυχίων και ακυρώνει την δυνατότητα παρουσίασης πλαστού πτυχίου.

Τι σημαίνει αυτό για τον τελικό χρήστη, μπορείτε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα;

Ο κάτοχος τίτλου σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να αποδεικνύει και να προσκομίζει αντίγραφα των τίτλων του με ηλεκτρονικό, ασφαλή και εμπιστευτικό τρόπο, χωρίς τη μεσολάβηση του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και χωρίς την απαίτηση εκτύπωσης των τίτλων/πιστοποιητικών σπουδών. Για παράδειγμα, όταν κάποιος υποψήφιος για μια θέση εργασίας αποστέλλει το πτυχίο του στον μελλοντικό εργοδότη του, ο τελευταίος θα έχει πρόσβαση σε αυτό με μοναδικούς κωδικούς που θα ισχύουν μόνο μια φορά. Η σχετική πληροφορία δηλαδή απελευθερώνεται μόνο στον συγκεκριμένο παραλήπτη με πρωτοβουλία του πτυχιούχου. Επιπλέον, με τη χρήση της υπηρεσίας θα είναι δυνατή η διασφάλιση της εγκυρότητας όλων των πράξεων πιστοποίησης τίτλων για τον εκδότη, τον κάτοχο, και τον αποδέκτη του πιστοποιημένου τίτλου. Στο πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας θα διευκολύνονται οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν άμεσα αποτελεσματικό και πλήρη έλεγχο της εγκυρότητας και των καταγεγραμμένων στοιχείων των τίτλων, μειώνοντας δραστικά τις σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες και τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.

 

 

 

low q

dark blue el

04 01 2019

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo