Η ΓΓΨΠ βάζει τα ψηφιακά θεμέλια της χώρας - Άρθρο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιου Ράλλη, στην εφημερίδα Νέα Σελίδα (30.09.2018) στο πλαίσιο του αφιερώματος στην Ελληνική Καινοτομία.

Η μετάβαση της Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή δεν είναι μόνο απαραίτητη για την ανάκαμψη της οικονομίας ύστερα από τα χρόνια της κρίσης, αλλά αποτελεί και μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα δημιουργεί ευκαιρίες, οι οποίες θα επιτρέψουν στα δυνατά μυαλά της χώρας να παραμείνουν στην Ελλάδα και να μην αναζητήσουν εργασία και επαγγελματική αναγνώριση στο εξωτερικό.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στην Ελλάδα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει έλλειμμα  στελεχών με εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, με τις εκτιμήσεις σε κενές θέσεις εργασίας του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ευρώπη να ανέρχονται σε 500.000 μέχρι το 2020. Σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα, μέχρι το 2021, οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σχετικά με ζητήματα κυβερνοασφάλειας θα ξεπεράσουν τα 6 εκατομμύρια με μόνο τις μισές από αυτές να καλύπτονται, ελλείψει καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Υποδομές

Στη βάση αυτή, στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πολιτικές που θέτουν τα ψηφιακά θεμέλια της χώρας. Φτιάχνουμε τα έργα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών που καθιστούν την Ελλάδα χώρα με ώριμες ψηφιακές υποδομές, στην οποία μπορούν να εργαστούν και να εξελιχθούν επαγγελματικά οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες.

Επενδύουμε σε έργα για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των φοιτητών, των εργαζομένων, αλλά και του γενικού πληθυσμού. Βρισκόμαστε κοντά στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σχεδιάζουμε δράσεις στο πλαίσιο της σύνδεσής της με τη βιομηχανία, καθώς αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή.

Ειδικά για να συνδέσουμε την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, δρομολογούμε ένα έργο για φοιτητές και νέους επιστήμονες. Πρόκειται για το έργο «Εκπαίδευση και πιστοποίηση φοιτητών και νέων επιστημόνων για την απόκτηση δεξιοτήτων για την ανάπτυξη εφαρμογών και τη διαχείριση σύγχρονων δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων», το οποίο δίνει σε ευκαιρίες απόκτησης διεθνούς πιστοποίησης.

Το έργο προϋπολογισμού περίπου 13 εκατ. ευρώ, θα εκπαιδεύσει και θα πιστοποιήσει έως και 10.000 φοιτητές επί πτυχίω, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου σε τομείς των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών (STEM), οι οποίοι θα ενισχύουν τις δεξιότητες προγραμματισμού και διαχείρισης συστημάτων (Development, Operations, Devops).

Η πιστοποίηση θα τους κάνει ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας παρέχοντάς τους τα εφόδια ώστε να καλύψουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας στον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών ενισχύοντας την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στη βάση της καινοτομίας.

Η δράση σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», που είναι φορέας υλοποίησης έργων Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» θα συνεργαστεί με ελληνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης (περίπου 20.000). Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί κάθε δυνητικός δικαιούχος φοιτητής θα έχει δυνατότητα πρόσβασης και επιλογής του αντικειμένου και του φορέα εκπαίδευσης και της αντίστοιχης εξέτασης σε διεθνώς αποδεκτές πιστοποιήσεις.

Οι φορείς κατάρτισης θα χρηματοδοτούνται μόνο για τις περιπτώσεις φοιτητών που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις πιστοποίησης, με 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο περίπου.

Προτεραιότητα για τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής αποτελεί και η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού. Με έμφαση στις γυναίκες προχωρεί σε συνεργασία με το ΕΑΠ στο σχεδιασμό έργου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες, πρόγραμμα το οποίο θα αφορά περίπου 250.000 άτομα.

Άλλωστε η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί σημείο αναφοράς της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής.

neaselida1neaselida2

low q

dark blue el

04 01 2019

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo