Πρώτο Βραβείο για τη ΓΓΨΠ και την αναφορά λειτουργικής προόδου της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016 - 2021

Βράβευση1H Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ), στο πλαίσιο του 2ου ετήσιου συνεδρίου της, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού «Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: Πρώτες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης».

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής διακρίθηκε για την εκπόνηση της αναφοράς λειτουργικής προόδου της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021  στην Κατηγορία: «Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτεινόμενων Συμπερασμάτων Αξιολόγησης».

Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 με τη μορφή Επιστημονικού Σωματείου και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης. Βασικός σκοπός της είναι η προώθηση μιας κουλτούρας αξιολόγησης που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στη διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και, γενικά, στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών.

Η ΕΕΑ προσπαθεί να συμβάλλει με τις δράσεις της στην προώθηση της αξιολόγησης στην Ελλάδα, ως εργαλείο ανάπτυξης και στοχοθέτησης των δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενη από εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης, ακαδημαϊκούς και αξιολογητές, οι οποίοι εργάστηκαν για την εκπόνηση ενός κειμένου θέσεων για την διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης (ΕΣΑ) στην Ελλάδα.

Αναφορά λειτουργικής προόδου της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021  

Η αναφορά λειτουργικής προόδου της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021  εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και παρουσιάζει τη συνολική πρόοδο των δράσεων, που αποτυπώνονται στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021, από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Ιούνιο 2018.

Βρείτε, αναλυτικά, το κείμενο για την αναφορά λειτουργικής προόδου της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021, εδώ.

Επόμενος στόχος της ΓΓΨΠ είναι η διεκδίκηση μιας διάκρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο επόμενο European Evaluation society Biennale Conference που θα διοργανώσει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αξιολόγησης.

 

Στη φωτογραφία: Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιος Ράλλης, με τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης της ΓΓΨΠ.

Βραβευση3

low q

dark blue el

04 01 2019

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo