Εκπροσώπηση της  Ελλάδας στην 37η Συνάντηση Υψηλόβαθμων Αξιωματούχων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό που διοργανώθηκε από τον ΟΟΣΑ (Δουβλίνο, 8 & 9 Νοεμβρίου)

Στις 8 και 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο συνάντηση εκπροσώπων των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις επιπτώσεις του στη δημόσια διακυβέρνηση. Στη συνάντηση ζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα διάφορα μοντέλα άσκησης ψηφιακής πολιτικής, τη διαχείριση και την προστασία των δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια.

Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι, άνω των τριάντα χωρών, τοποθετήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς επί των ανωτέρων θεμάτων, με στόχο τη δημιουργία πολιτικών που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιος Ράλλης. Ο κ. Ράλλης παρουσίασε τον τρόπο που λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, ως κεντρική δομή που διαμορφώνει την Ψηφιακή Πολιτική και εποπτεύει την εφαρμογή της, καθώς και τους τομείς παρέμβασης που περιγράφονται στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 και την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με την εφαρμογή της.

oecdr

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo