Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική & Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου του ΟΑΣΘ»

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ένα έργο που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης για την επέκταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και αφορά τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του Έργου είναι η διευκόλυνση των μετακινήσεων άρα και της καθημερινότητας χιλιάδων κατοίκων της Θεσσαλονίκης μέσω της αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΟΑΣΘ προς το επιβατικό κοινό.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού
  • ‘Ένα σύγχρονο σύστημα τηλεματικής για την ενημέρωση των επιβατών για τα δρομολόγια, σε πραγματικό χρόνο, από πολλαπλά κανάλια πληροφόρησης, όπως Internet, mobile applications, έξυπνες στάσεις
  • Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου για την αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων από πολλαπλά κανάλια πώλησης (αυτόματοι πωλητές εξωτερικού χώρου και εντός οχήματος, Internet, mobile applications, εκδοτήρια εισιτηρίων).

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση, ήτοι μέχρι και τις 1.1.2019.

Βρείτε το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, εδώ: http://www.eprocurement.gov.gr/…/u…/searchDeliberations.htm…

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo