Αθήνα, 14 Mαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ειδική Γραμματέας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Φ. Παντιώρα, στο 2ο Επιστημονικό Φόρουμ για τη μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα

Η Ειδική Γραμματέας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κα Φωτεινή Παντιώρα, συμμετείχε στο 2ο Επιστημονικό Φόρουμ για τη μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα «Η συμβολή των Ερευνητικών Φορέων της χώρας στη διαχείριση των καταστροφών», που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων», του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ.  

Στην ομιλία της η κ. Παντιώρα, ανέφερε ότι η Ειδική Γραμματεία στο πλαίσιο της αρμοδιοτήτων της, μελετά και επεξεργάζεται οδικό χάρτη για τη σύνταξη Εθνικού Επικοινωνιακού Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, το οποίο θα ενταχθεί στην οργανωτική δομή της νέας Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών. Βασικοί πυλώνες  του νέου σχεδιασμού είναι η περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού των υφιστάμενων επικοινωνιακών δομών και η πλήρης αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Αναφερόμενη δε, στις ενέργειες που έχει αναλάβει η Ειδική Γραμματεία στο πλαίσιο της αποστολής της, τόνισε ότι το προσεχές χρονικό διάστημα θα τεθεί σε λειτουργία νέος ιστότοπος ο οποίος θα λειτουργεί σε περιπτώσεις εκτάκτων γεγονότων ως κόμβος ενημέρωσης για τις δράσεις επιχειρησιακών φορέων.

Κλείνοντας την ομιλία της, η κ. Παντιώρα, υπογράμμισε τη σημασία της συμβολής της ακαδημαϊκής κοινότητας στην επιστημονική θωράκιση των πρωτοβουλιών της πολιτείας σχετικά με την παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης σε περιόδους καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Παντιωρα συνεδριο ΕΚΠΑ

Από την ομιλία της Ειδικής Γραμματέως Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων, κας Φ. Παντιώρα, στο 2ο Επιστημονικό Φόρουμ για τη μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα

Συνεδριο ΕΚΠΑ

Γενικό πλάνο του Συνεδρίου

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo