Καλημέρα σας,

Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ για να χαιρετίσω την έναρξη του δεύτερου συνεδρίου για την ελληνική καινοτομία εκ μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Η στήριξη και προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα είναι το μεγάλο στοίχημα των καιρών μας. Ένα στοίχημα επιβεβλημένο όσο και κρίσιμο. Η στήριξη της καινοτομίας είναι επιβεβλημένη γιατί αποτελεί τον κοινό παρονομαστή κάθε προσπάθειας που σέβεται το μέλλον της οικονομίας μας. Η προώθηση της καινοτομίας είναι, όμως, ταυτοχρόνως, και ένα στοίχημα ιδιαίτερα κρίσιμο σε μια περίοδο που η ελληνική οικονομία ανακάμπτει μετά από χρόνια και νέες προοπτικές αναζητούνται διαρκώς.

Στη μεγάλη πρόκληση της ανάπτυξης όλοι καλούμαστε να συνδράμουμε ο καθένας από την πλευρά του. Και η καινοτομία αποτελεί τον κρισιμότερο τελεστή της ανάπτυξης στο πεδίο της ψηφιακής οικονομίας. Η ανάκαμψη της οικονομίας περνάει μέσα από τις καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες.

Και εμείς διασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις, προετοιμάζουμε τις βάσεις και τις συνθήκες ώστε η δυναμική αυτή εξίσωση μεταξύ καινοτομίας, ψηφιακής τεχνολογίας και ανάπτυξης να αποδώσει στον μέγιστο βαθμό.

Ταυτοχρόνως, στόχος μας είναι όλοι οι πολίτες να μπορέσουν να απολαύσουν τα ανεξάντλητα οφέλη των νέων ψηφιακών τεχνολογιών αλλά και να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους σε ένα δημόσιο με ενισχυμένη διαφάνεια.

Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών παραμένει παγκοσμίως κινητήρια δύναμη της καινοτομίας. Στην Ευρώπη, η ψηφιακή οικονομία παρουσιάζει επταπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία.

Στη χώρα μας, που βγαίνει από μία πολυετή κρίση, απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης  είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας  στη βάση της καινοτομίας.

Η εφαρμογή της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας, λόγω της μεγάλης συνάφειας με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας.

Η επιλογή αυτή δεν είναι μόνον εθνική αλλά και ευρωπαϊκή, όπως προκύπτει από τη μετατόπιση ευρωπαϊκών πόρων ύψους 9,2 δισ. ευρώ σε δράσεις που συνεισφέρουν στη μακροχρόνια βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εντάσσονται στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας και της καινοτομίας, στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, της πρότασης δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον επόμενο Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (ΨΕΑ) αποτελεί μία από τις 10 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δράσεων για την ολοκλήρωση της ΨΕΑ τις παρακολουθεί και τις υποστηρίζει, βάσει του Νόμου Σύστασής της, η Γενική Γραμματεία  Ψηφιακής Πολιτικής (ν.4389/2016), ως κύριος φορέας για την υλοποίηση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και για την εφαρμογή του ψηφιακού θεματολογίου 2020 της ΕΕ  στην Ελλάδα.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και κοινωνίας είναι η πρακτική εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη ζωή μας, στον τρόπο που επικοινωνούμε, που εργαζόμαστε, που συναλλασσόμαστε και καταναλώνουμε.

Και αυτό αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και ταυτόχρονα όρο επιβίωσης και ανάπτυξης κάθε χώρας.

Οι χώρες που καινοτομούν και ενσωματώνουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στην καθημερινότητα των πολιτών τους είναι και θα παραμείνουν οι πρωταγωνιστές του σήμερα και του αύριο. Η Ελλάδα, αν και κατά γενική ομολογία έχει καθυστερήσει τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, έχει βρεθεί πλέον οριστικά σε συνθήκη διαρκούς επιτάχυνσης προς αυτή την κατεύθυνση:

--Με μια σαφέστατη οργανωτική δομή για την ψηφιακή διακυβέρνηση

--Με την ανάπτυξη υποδομών για επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας σε όλη την επικράτεια  ώστε να είναι εφικτή η διαρκής συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας, που κινεί την παραγωγικότητα και την καινοτομία

--Με τη θεσμοθέτηση κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να εξασφαλίζεται    υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών

--Με την κατάρτιση και διαρκή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού στις ταχέως εξελισσόμενες ψηφιακές δεξιότητες 

--Και τέλος, με όχημά μας την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021, στο πλαίσιο της οποίας το Υπουργείο  Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σχεδιάζει και υλοποιεί έργα ανθρωποκεντρικά, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Δίνουμε προτεραιότητα σε έργα υποδομών σε όλη τη χώρα, στα αστικά κέντρα αλλά και τις απομακρυσμένες περιοχές.

Προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου με οριζόντια έργα, κεντρικά σχεδιασμένα και τεχνολογικά άρτια ώστε να εξοικονομούνται πόροι, υλικοί και ανθρώπινοι.

Σχεδιάζουμε έργα για τους πολίτες στους κρίσιμους τομείς της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Δικαιοσύνης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές και τη θωράκιση της ψηφιακής ασφάλειας και της προστασίας της επιχειρηματικότητας.

Δίνουμε προτεραιότητα σε έναν σημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, την ελληνική γεωργία. Έχουμε δρομολογήσει πρωτοποριακή δράση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες Internet of Things, αλλά και με την αξιοποίηση των διαστημικών μας μέσων.

Δίνουμε έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας και μετάβασης των ελληνικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών σε ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλο το φάσμα των τεχνολογικών εξελίξεων. 

Μέσω της δημιουργίας του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού αλλά και της διαστημικής πολιτικής που εφαρμόζουμε, ανοίγουμε τον δρόμο και προσφέρουμε πεδίο δράσης και έρευνας με νέους ορίζοντες σε πληθώρα τομέων. Προχωράμε συγκεκριμένα στη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ελληνικών μικροδορυφόρων από Έλληνες επιστήμονες, μέσω εθνικού προγράμματος που θα επιτρέψει την ανάπτυξη της ελληνικής τεχνογνωσίας αλλά και τη δημιουργία δορυφορικών συστημάτων απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες της χώρας μας.

Ο δρόμος είναι μακρύς και μένουν πολλά να γίνουν ακόμη.

Θα ήθελα όμως να σας διαβεβαιώσω πως βαθιά μας πεποίθηση είναι ότι οι ίσες ευκαιρίες για δημιουργία, η ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης στα εργαλεία της νέας εποχής, για όλους, όπου κι αν κατοικούν, είναι ζήτημα Δημοκρατίας.

Οι θεσμικές αδράνειες, το έλλειμμα πρωτοβουλίας και οι κάθε είδους αποκλεισμοί του παρελθόντος έληξαν οριστικά. Φέρνουμε «Το Αύριο, Σήμερα για Όλους».

Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, η συζήτηση τώρα αρχίζει. Θέλω μόνο κλείνοντας να επισημάνω πως ως Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης πιστεύουμε στις καινοτόμες δράσεις. Στηρίζουμε την καινοτομία με όλα τα μέσα, με όλη τη δύναμή μας, και είμαστε πάντα ανοιχτοί στη χάραξη νέων δρόμων και στον διάλογο για το νέο βήμα που κάνει η χώρα μας.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Σας ευχαριστώ.

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo