Ο Χαιρετισμός

Είναι μεγάλη μου χαρά να σας καλωσορίζω εδώ στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης  για την τρίτη και τελευταία μέρα του συνεδρίου σας. Η υποστήριξη του Υπουργείου μας σε πρωτοβουλίες και προτάσεις που δίνουν προτεραιότητα στην ανάγκη της κοινωνίας να αναπτυχθεί αξιοποιώντας το πολιτιστικό κεφάλαιο και το φυσικό της περιβάλλον είναι δεδομένη. Γι’ αυτό και χαιρετίζουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη μεγάλη αυτή διοργάνωση, το Echopolis 2018, που συγκεντρώνει και καταγράφει προβληματισμούς, πρακτικές και νέες ιδέες από τόσο διαφορετικές περιοχές και πεδία.

Έργο μας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημόσιων πολιτικών με στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο, μια ανάπτυξη αειφόρο, δίκαιη, με σεβασμό στους δεσμούς μας με το περιβάλλον και την πολιτιστική συνέχεια και πολυμορφία. Και σε αυτό το έργο διοργανώσεις σαν αυτή αποτελούν πολύτιμους, απαραίτητους αρωγούς.

Τα νέα δεδομένα της εποχής μας προκαλούν πιέσεις και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κυβερνήσεις, περιφερειακοί και τοπικοί φορείς αυτοδιοίκησης σε όλο τον κόσμο εργάζονται για να κάνουν την αστικοποίηση «διαχειρίσιμη» και βιώσιμη στο μέλλον. Οι νέες προκλήσεις απαιτούν νέα εργαλεία και νέες δεξιότητες. Τα προβλήματα του 21 αιώνα απαιτούν και λύσεις του 21ου αιώνα.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τόσο των πόλεων όσο και των περιφερειών. Οι έξυπνες πόλεις αποτελούν μια αναγκαιότητα και μια κατεύθυνση προς την οποία οφείλουμε να εργαστούμε. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πόλεων και των περιφερειών αποτελεί βασικό στόχο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη τους σε κάθε επίπεδο. 

Το Υπουργείο μας έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ήδη κρίσιμες πολιτικές στη βάση στρατηγικών σχεδιασμών. Πολιτικές που επικεντρώνονται και διαχέονται, ταυτόχρονα, στους τομείς των υποδομών, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της υγείας, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της ασφάλειας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της συμμετοχής των πολιτών.

Πρόκειται για πολιτικές που εκκινούν από την πεποίθηση ότι το επείγον, για τη χώρα μας, το κέντρο και τις περιφέρειές της, ζητούμενο της δίκαιης και αειφόρου ανάπτυξης μπορεί να υλοποιηθεί σωστά μόνο εφόσον ανταποκριθούμε, κατ’ αρχήν, στους όρους που θέτει ο ψηφιακός χαρακτήρας της νέας οικονομίας. Αλλά και μόνον αν αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ιδιαιτερότητες του φυσικού και πολιτιστικού μας περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη εφαρμοστεί στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις και πολιτικές. Ενδεικτικά να αναφέρω τη διαμόρφωση συνεκτικού θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παραγωγής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Γεωργίας, το οριζόντιο έργο «Έξυπνες πόλεις» με εφαρμογές έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων, οδοφωτισμού, διαχείρισης υδάτων, αλλά και  τηλεϊατρικής,  το ηλεκτρονικό εισιτήριο στους αρχαιολογικούς χώρους, το νέο Ψηφιακό Οικοσύστημα για τον Ελληνικό Τουρισμό, και σειρά δράσεων για την ανάπτυξη δικτύου 5G στην επικράτεια .

Στόχος μας είναι οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομίας σε ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει σε όλους και όλες να δραστηριοποιούνται χωρίς αποκλεισμούς και προσφέροντας  χώρο και μέσα στην καινοτομία.

Δεν θα ήθελα όμως να μακρηγορήσω, άλλωστε έχετε και σεις πολλά να πείτε. Σας εύχομαι επιτυχή ολοκλήρωση και των σημερινών εργασιών σας και αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα του συνεδρίου σας. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε προτάσεις και να υλοποιήσουμε έργα, γιατί όταν η βάση είναι η φύση και ο πολιτισμός τότε σίγουρα σχεδιάζεται ένα καλύτερο μέλλον.

Σας ευχαριστώ.

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo