Προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή της, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής προέβη σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκαν συνολικά σαράντα τέσσερις (44) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε.,  βαθμών Α’ – Δ’,  με κλάδους ή ειδικότητες  που αναφέρονται στη συνημμένη πρόσκληση. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω99Β4655Ρ1-4Ο1 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΓΓΨΠ.pdf)Πρόσκληση Στελέχωσης ΓΓΨΠ[ ]272 kB

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo