Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής καλεί τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τις Ανεξάρτητες Αρχές να υποβάλουν προτάσεις για έργα και δράσεις ΤΠΕ, τα οποία εντάσσονται στον «Τομέα Παρέμβασης 5 - Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου» της ΕΨΣ και αποτελούν κατά την κρίση τους υψηλές προτεραιότητες. Κωδικός πρόσκλησης: GSDP-2017-1 (βλ. Ενότητα Προσκλήσεις)

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo