Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής εκπροσώπησε τη χώρα στην «Ψηφιακή Ημέρα» και τα επίσημα εγκαίνια της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Εθνικών Πρωτοβουλιών για την Ψηφιοποίηση της Βιομηχανίας ή Ευρωπαϊκή Βιομηχανία 4.0 (European Industry 4.0 - "EUI4.0"), την Πέμπτη 23 Μαρτίου στη Ρώμη.

Η "Ψηφιακή Ημέρα" διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή & την Ιταλική Δημοκρατία σε συνεργασία με τη Μάλτα, ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ε.Ε., και σηματοδότησε την έναρξη των επίσημων εορτασμών για την 60η επέτειο από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ,  προκειμένου η κοινωνία και η βιομηχανία να προετοιμαστούν καλύτερα για να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Κατά τη διάρκειά της, οι συμμετέχοντες υπουργοί των Κρατών-μελών υπέγραψαν δηλώσεις για να θέσουν την ΕΕ στην πρωτοπορία όσον αφορά την πληροφορική υψηλών επιδόσεων [High Performance Computing (HPC)] παγκοσμίως και να θεσπίσουν ένα διασυνοριακό πλαίσιο για την πραγματοποίηση δοκιμών στον τομέα της συνδεδεμένης οδήγησης (Connected and Automated Driving).

Επίσης, εγκαινίασαν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει τις εθνικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στη διαδικασία ψηφιοποίησης, αναπροσαρμογής και καινοτομίας. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα στοχεύει στην κινητοποίηση κοινών επενδύσεων, την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ χωρών και βιομηχανικών κλάδων και την αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών, καθώς κανένα κράτος μέλος δεν θα μπορούσε να επιτύχει αυτούς τους στόχους μόνο του. Επίσης, θα συμβάλει στη συγκέντρωση πόρων και την πραγματοποίηση κοινών επενδύσεων, γεγονός που θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να βρίσκονται στην αιχμή των καθαρών τεχνολογιών.

Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν στις παράλληλες ενότητες της Ψηφιακής Ημέρας ήταν:

  • Υπουργική δήλωση για την ανάδειξη της Ευρώπης σε παγκόσμιο παράγοντα στον τομέα της πληροφορικής υψηλών επιδόσεων (HPC)
  • Συνεργασία για τη συνδεδεμένη και την αυτοματοποιημένη κινητικότητα
  • Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη συγκέντρωση εθνικών πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων
  • Πρωτοβουλία για τις ψηφιακές δεξιότητες
  • Επικαιροποιημένο πλαίσιο για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

 Ο Γενικός Γραμματέας συμμετείχε στο πάνελ της ενότητας για την «Ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας».

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/greece/news/20170323_europe_digital_future_el

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo