Προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή της, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 38 θέσεων με απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται 38 θέσεις προσωπικού, ως εξής:

α.Τριάντα (30) θέσεις κατηγορίας/βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής, Μηχανικών, καθώς και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής.

β. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/βαθμίδας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Νομικών ή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με γνώσεις σε θέματα Τ.Π.Ε., συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σε θέματα Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων.

γ.Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας/βαθμίδας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού.

δ.Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας/βαθμίδας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΙΤΗΣΗ_07.2017.pdf)ΑΙΤΗΣΗ[ ]355 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ_07.2017.pdf)Πρόκληση Στελέχωσης (07/2017)[ ]198 kB

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo