Αθήνα, 21-12-2018

Σήμερα Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, με πρωτοβουλία αφενός της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και αφετέρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας παραδόθηκαν τέσσερις κινητές μονάδες (οχήματα) μέτρησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων: Ζωγράφου, Καλαμάτας, Πεντέλης και Τρικάλων, της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας παραχωρεί από έναν κινητό σταθμό μέτρησης σε κάθε έναν από τους προαναφερόμενους Δήμους, με σκοπό τη διενέργεια των μετρήσεων της στάθμης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου εντός των ορίων του κάθε Δήμου.

Επισημαίνεται ότι το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων αποτελεί έργο της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η οποία είναι ο φορέας λειτουργίας του έργου.

Η πρωτοβουλία αυτή της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια εισαγωγής των νέων ασύρματων τεχνολογιών και του 5G στη χώρα μας σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, προς όφελος αυτών, και με απόλυτο σεβασμό σε όλους τους κανόνες πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κος Βασίλειος Μαγκλάρας, δήλωσε: «η πρωτοβουλία αυτή της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και τους προαναφερόμενους Δήμους έρχεται να επισφραγίσει την πρόθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης να γίνει η χώρα μας πρωτοπόρος στις νέες τεχνολογίες και παράλληλα να διαχύσει τα οφέλη αυτών των τεχνολογιών σε όλους τους πολίτες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας.»

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, κ. Χ. Χουσιάδας, εξέφρασε την ικανοποίησή του «για το σημαντικό βήμα προόδου που καθιερώνει μια στενή συνεργασία με τους 4 δήμους. Η συνεργασία με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένα σημείο-κλειδί της συνολικής καινοτομίας του Παρατηρητηρίου: η συμβολή τους στο στάδιο της υλοποίησης του έργου ήταν πολύτιμη. Εξίσου, ζωτικής σημασίας είναι και η συνεργασία τους για τη λειτουργία σταθερών και κινητών σταθμών μέτρησης του Παρατηρητηρίου».

Η Δήμαρχος Zωγράφου, κα Τίνα Καφατσάκη, εξέφρασε τις ευχαριστίες της στην «Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που επέλεξε το Δήμο μας για τη διάθεση οχήματος, κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

Το όχημα αυτό που θα κινείται εντός του Δήμου μας, θα διενεργεί μετρήσεις και θα συμβάλει αποφασιστικά στην τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και στην ενημέρωση των πολιτών.»

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Παναγιώτης Νίκας,  δήλωσε:

«Ευχαριστώ το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και τον κ. Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Βασίλειο Μαγκλάρα για την παραχώρηση στο Δήμο Καλαμάτας οχήματος μέτρησης της στάθμης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Το συγκεκριμένο όχημα που θα υποστηριχθεί από το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα βοηθήσει στη συμφιλίωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και θα προστατεύσει την υγεία των συμπολιτών μας. Ευχαριστούμε και πάλι.»

Ο Δήμαρχος Πεντέλης, κ. Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης, δήλωσε:

«Μας υπευθυνοποιεί περισσότερο επί του θέματος η Απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την παραχώρηση για διάστημα ενός έτους ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) στην περιοχή μας. Ο Δήμος Πεντέλης, ευαισθητοποιημένος στα θέματα και αντιμετωπίζοντας καθημερινά το μεγάλο πρόβλημα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, βρίσκει με αυτό τον τρόπο λύση στον τομέα της πρόληψης εξοπλιζόμενος με ένα σύγχρονο μέσο μέτρησης.
Ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Βασίλη Μαγκλάρα και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, κ. Χρήστο Χουσιάδα για την απόφασή τους να επιλέξουν και το Δήμο μας για την παραχώρηση της μονάδας αυτής.»

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε:

«Έξυπνη ή σύγχρονη πόλη δεν είναι μόνο μία πόλη με ψηφιακές ευκολίες. Είναι κυρίως μία πόλη που ενδιαφέρεται για την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών της.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση του Υπουργείου να μας διαθέσει το συγκεκριμένο VAN, αποτελεί ακόμη ένα βήμα προκειμένου να διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες των Τρικάλων.

Ο ακόμη καλύτερος έλεγχος του φάσματος συχνοτήτων, η τήρηση της κείμενης διαδικασίας ως προς τα όρια εκπομπής αλλά και η αμεσότητα των ελέγχων με τη συνδρομή και του Δήμου Τρικκαίων, θεωρώ πως θα βοηθήσει στην εξάπλωση της ευρυζωνικότητας, του 5G και των ασυρμάτων δικτύων, έχοντας πάντα ως βασικό κριτήριο και αποδέκτη, τον άνθρωπο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Υπουργό κ. Νίκο Παππά και το ΓΓ κ. Β. Μαγκλάρα για την πρωτοβουλία και τη συνεργασία.»

μαγκλάρας 1

 μαγκλ2

μ3

(από αριστερά προς τα δεξιά): Η αντιδήμαρχος του Δήμου Τρικκαίων κα Σοφία Αλεστά, ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Νίκας, ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτριος Στεργίου Καψάλης, ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ κ. Χρήστος Χουσιάδας, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων κ. Βασίλης Μαγκλάρας, η Δήμαρχος Ζωγράφου, κα Σταματία (Τίνα) Καφατσάκη.

 

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo