ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                                            2/10/2018

Ολοκληρώθηκε η διενέργεια μετρήσεων της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο Μάτι που ανέθεσε η Περιφέρεια Αττικής στο Αστεροσκοπείο Αθηνών

Καμία υπέρβαση των ορίων για τους θεσμοθετημένους πρωτογενείς ρύπους

Σε συνέχεια της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης  Ιουλίου 2018, στο Μάτι Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής ανέθεσε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών τη διενέργεια μετρήσεων της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε συνεργασία με τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Επιλέχθηκαν σημεία εντός της πληγείσας από την πυρκαγιά περιοχής, με έμφαση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και κατοικήσιμες περιοχές με στόχο τη διερεύνηση της έκθεσης του πληθυσμού στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Καταγράφηκαν τα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 του μαύρου άνθρακα ή αιθάλης, του μονοξειδίου του άνθρακα, των οξειδίων του αζώτου, του διοξειδίου του θείου και του όζοντος.  

Με βάση τις τιμές που προέκυψαν από τις μετρήσεις δεν παρουσιάστηκε καμία υπέρβαση των ορίων για τους θεσμοθετημένους πρωτογενείς ρύπους.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τα πλήρη στοιχεία. 

 

low q

dark blue el

04 01 2019

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo