ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ

                                                                                                                                                                             20/11/2018

                                             «Σχετικά με την χορήγηση φαρμακευτικών ειδών στους πληγέντες από την πυρκαγιά»

 Σχετικό: Νόμος 4565, άρθρο όγδοο ΦΕΚ 173/ Α’/ 2-10-2018

Σε συνέχεια των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν για την στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 138/Α’ /26-7-2018 (άρθρο 15), σας γνωρίζουμε ότι, Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Νόμο 4565, άρθρο όγδοο, ΦΕΚ 173/ Α’/ 2-10-2018:

1. Στους πληγέντες του άρθρου 15 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 26.7.2018 (Α΄ 138), εξακολουθούν να χορηγούνται τα φαρμακευτικά είδη με μηδενική συμμετοχή, μέχρι τις 31.12.2018.

2. Το παρόν ισχύει από τις 26.7.2018. 

Ο ιατρός κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκων θα επιλέγει μηδενική συμμετοχή αναφέροντας στα σχόλια της συνταγής, ότι πρόκειται για πληγέντες από πυρκαγιά και θα επισυνάπτει αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης από δημόσια αρχή (αστυνομία, πυροσβεστική ή δήμο) ότι διέμεναν σε κατάλυμα στις πληγείσες περιοχές τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. H βεβαίωση θα υποβάλλεται από το φαρμακοποιό με την εκτελεσμένη συνταγή. Παράλληλα, οι αρμόδιες ΠΕΔΙ παρακαλούνται να διαβιβάσουν τα στοιχεία των πληγέντων, (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ), που έχουν συγκεντρώσει, από τις αρμόδιες υπηρεσίες (αστυνομία , πυροσβεστική ή δήμο) στην υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ, και του edapy, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με το υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ55/16/οικ.31059/27-7-2018.

Υπενθυμίζουμε ότι στις περιπτώσεις που έχουν καταστραφεί τα βιβλιάρια ασθένειας και δεν έχουν ακόμη αντικατασταθεί, αυτό θα αναφέρεται σε υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρώνει ο ασθενής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν τις συνταγές χωρίς την επίδειξη βιβλιαρίου, επισυνάπτοντας την σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Για τη συνταγογράφηση φαρμάκων στους ανωτέρω ασθενείς (μέχρι την έκδοση νέων βιβλιαρίων), θα μπορούν οι ιατροί, µε την κάθε φορά ρητή και ειδική συγκατάθεση του ασθενούς, να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τυχόν προηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής που έχει καταχωρηθεί από άλλους ιατρούς στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, για τον προσδιορισµό της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. Οι ιατροί επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για τον ως άνω σκοπό. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση καταχωρείται στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

                                                                                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo