Απάντηση Επίκαιρης ερώτησης 601/14.3.17 του βουλευτή Νίκου Καραθανασόπουλου από τον Υπουργό ΨΗΠΤΕ, Νίκο Παππά.