Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους Υπουργούς για τη διευκόλυνση.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία κυρίες και κύριοι Βουλευτές απλώς αποσαφηνίζεται ότι όπως κατά το παρελθόν η δημόσια τηλεόραση ήταν αρμοδιότητα του Υπουργού ο οποίος είχε στο χαρτοφυλάκιό του τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, αποσαφηνίζεται ότι αυτή η αρμοδιότητα είναι στο νεοσυσταθέν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Είναι στην απόφαση του Πρωθυπουργού, έχει διατυπωθεί έτσι, το καινούριο Υπουργείο συνίσταται από τις τρεις συγκεκριμένες γραμματείες, τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, τη νεοσυσταθείσα Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων η οποία μετακόμισε στο νεοσυσταθέν Υπουργείο από το Υπουργείο Υποδομών. Αποσαφηνίζεται λοιπόν ότι στην κείμενη νομοθεσία όπου αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα ραδιοτηλεόρασης νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.