Παρουσίαση του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας» στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας

DiafaneiaGEMHΠαρουσίαση του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας» στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), τη Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 από τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, Στέλιο Ράλλη, και τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Κωνσταντίνο Μίχαλο.

Το νέο ψηφιακό ΓΕΜΗ & οι υπηρεσίες μίας στάσης για τις επιχειρήσεις αποτελούν ένα εμβληματικό έργο για τη διευκόλυνση του e-επιχειρείν στην Ελλάδα.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 29.985.360 ευρώ (με ΦΠΑ), είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ενώ φορέας υλοποίησης ορίζεται η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, σε συμπληρωματικότητα με τα τοπικά 59 Επιμελητήρια ανά την Ελλάδα.

Το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Επιχειρηματικότητας»

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση του Γ.Ε.ΜΗ. ώστε να αποτελέσει ένα σύγχρονο και πλήρες μητρώο προς όφελος των επιχειρήσεων και της διοίκησης.

Το έργο προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων με άλλα δημόσια μητρώα (π.χ. ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, Αστυνομικό Μητρώο, Ληξιαρχείο κλπ), με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, ενώ εξυπηρετεί και την ανάγκη εξωστρέφειας του Γ.Ε.ΜΗ. με την υποστήριξη περισσότερων γλωσσών πέρα από τα ελληνικά και τον σχεδιασμό νέων πιστοποιητικών.

Επιπλέον, η Δημόσια Διοίκηση επωφελείται από καλύτερα στατιστικά στοιχεία: το έργο αναβαθμίζει την υφιστάμενη εφαρμογή στατιστικών στοιχείων για σκοπούς νομοθετικής παρέμβασης ή πρωτοβουλίας, ερευνητικούς ή πληροφόρησης προς δημόσιους ή Διεθνείς οργανισμούς. 

Ένα από τα κύρια αντικείμενα του παρόντος έργου αποτελεί η δωρεάν παροχή 270.000 προηγμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις της κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό, το κάθε ψηφιακό έγγραφο θα γίνεται αποδεκτό ως ισότιμο με το πρωτότυπο από οποιοδήποτε φορέα.

Τέλος, προβλέπεται πρόγραμμα κατάρτισης χρηστών, καθώς και ομάδα υποστήριξης του έργου  σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας.  

epimelitirio4epimelitirio3

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo