ΚυβερνοασφάλειαΜε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκου Παππά, εγκρίθηκε στις 7/3/2018 η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας.

Με την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας αναπτύσσεται ο κεντρικός σχεδιασμός της Ελληνικής Πολιτείας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η σημασία της είναι κρίσιμη με δεδομένη την ολοένα αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου και των Τεχνολογιών  Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος Διαδικτύου, υποδομών και υπηρεσιών, που θα τονώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα τους οδηγήσει στην περαιτέρω χρήση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και στην τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας.

Την συνολική ευθύνη για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας φέρει  η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, που συστάθηκε και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η Αρχή αυτή,  ως φορέας υψηλού πολιτικού-κυβερνητικού επιπέδου με εξειδικευμένα στελέχη, παρακολουθεί και υλοποιεί τις δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας.  Είναι επίσης αρμόδια για  τον συντονισμό μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στις προτεραιότητες της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας εντάσσεται η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 «Σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση» (NIS Directive)  στο ελληνικό δίκαιο.

04 01 2019

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo