Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 116 τεύχος Α’ της 9 Αυγούστου 2017 ο νόμος 4487/2017 του ΨΗΠΤΕ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΝΟΜΟΣ 4487_2017.pdf)Λήψη ΦΕΚ (ΝΟΜΟΣ 4487/2017)[ ]2382 kB