Δημοσιεύτηκε σήμερα 10/8/2017 στο ΦΕΚ 117 το Προεδρικό Διάταγμα 82 με τίτλο: «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (___ 117 __ 86_2017.pdf)ΠΔ 82 . ΦΕΚ 117 10/8/2017[ ]380 kB