"Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ανάδειξης τεχνικού συμβούλου Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής και τις διαδικασίες διεθνούς συντονισμού προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην έδρα της Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.: 03/10/2017 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 04/10/2017 και ώρα 10:00.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (17PROC001975643.pdf)ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ[ ]763 kB

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo