Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με κωδ. αριθμό 51292: 22/01/2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 14/02/2018 και ώρα 17:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 20/02/2018 και ώρα 10:00.

ggtt nse

PIRKAGIES 23 07 2018

ggtt ufb

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

banner dpo