Διευκρινήσεις στην υπ’ αριθμ. 9/Η/9-1-2018 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη ενός σύγχρονου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ERP) και Ψηφιοποίησης Υπηρεσιακών Φακέλων Υπαλλήλων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

04 01 2019

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo