Διευκρινήσεις στην υπ’ αριθμ. 9/Η/9-1-2018 Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη ενός σύγχρονου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ERP) και Ψηφιοποίησης Υπηρεσιακών Φακέλων Υπαλλήλων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

prok diag

govgr banner2

dim diab 4312

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

satellite