«Απόφαση Παράτασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μεταφορά της φιλοξενίας των ιστοτόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, προμήθεια εξυπηρετητή (server), δικτυακού συστήματος αποθήκευσης (NAS), συσκευής antispam-antivirus, εγκατάσταση λογισμικών εικονικοποίησης (virtualization), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, backup κ.α. και εργασίες για την εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/3/2018 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 20/3/2018 και ώρα 10:00.

 

PIRKAGIES 23 07

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

banner dpo