«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια, εγκατάσταση, προγραμματισμό μεταγωγέων (switches) και επέκταση της δομημένης καλωδίωσης και στα δύο κτήρια του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης»

 Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 22/3/2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/4/2018 και ώρα 17:00

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 20/4/2018 και ώρα 10:00.

PIRKAGIES 23 07

Mindigital.gr on Facebook

banner μελέτη

emedia a1

prok diag

govgr banner2

dim diab 4312 2

tpopopoihsh kwd carti suxn

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

satellite