Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων & Αξιολόγησης, Έργων Δημοσίου Τομέα και Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, τη Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και την Υπηρεσία Φιλοτελικού & Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τις Διευθύνσεις Ενημέρωσης και Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και τη Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων της Ειδικής Γραμματείας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (606Γ465ΧΘ0-100.pdf)606Γ465ΧΘ0-100.pdf[ ]1509 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.docx)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.docx[ ]27 kB

PIRKAGIES 23 07

Mindigital.gr on Facebook

banner μελέτη

emedia a1

prok diag

govgr banner2

dim diab 4312 2

tpopopoihsh kwd carti suxn

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

satellite