Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη με αρ. πρωτ. 7469/23/05/2018(ΑΔΑ: 6Λ10465ΧΘ0-Β3Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων με έμμισθη εντολή, δημοσιεύτηκε εκ νέου στο σημερινό φύλλο της ημερήσιας εφημερίδας «ΑΥΓΗ 28/6/2018»  και ως εκ τούτου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τριάντα ημέρες, αρχής γενομένης από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης.

Mindigital.gr on Facebook

banner μελέτη

emedia a1

prok diag

govgr banner2

dim diab 4312 2

tpopopoihsh kwd carti suxn

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

satellite