Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη με αρ. πρωτ. 7469/23/05/2018(ΑΔΑ: 6Λ10465ΧΘ0-Β3Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων με έμμισθη εντολή, δημοσιεύτηκε εκ νέου στο σημερινό φύλλο της ημερήσιας εφημερίδας «ΑΥΓΗ 28/6/2018»  και ως εκ τούτου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τριάντα ημέρες, αρχής γενομένης από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης.

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo