Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη με αρ. πρωτ. 7469/23/05/2018(ΑΔΑ: 6Λ10465ΧΘ0-Β3Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων με έμμισθη εντολή, δημοσιεύτηκε εκ νέου στο σημερινό φύλλο της ημερήσιας εφημερίδας «ΑΥΓΗ 28/6/2018»  και ως εκ τούτου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τριάντα ημέρες, αρχής γενομένης από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης.

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

PIRKAGIES 23 07

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

banner dpo