Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων & Αξιολόγησης, Έργων Δημοσίου Τομέα και Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, τη Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και την Υπηρεσία Φιλοτελικού & Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τις Διευθύνσεις Ενημέρωσης και Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και τη Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων της Ειδικής Γραμματείας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo