Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο Κεντρικό πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής: 12/09/2018 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 13/09/2018 και ώρα 10:00.

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo