Εκ νέου δημοσίευση της υπ’ αρ. 7469/23.5.2018 Προκήρυξης του Υπουργού Ψηφιακής  Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και  Ενημέρωσης  για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει σε τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της 13.11.2018, ημερομηνία κατά την οποία αναδημοσιεύτηκε η Προκήρυξη στην Εφημερίδα «Αυγή».

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo