Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων & Αξιολόγησης, Έργων Δημοσίου Τομέα και Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, τις Διευθύνσεις Διεθνούς Επικοινωνίας και Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και τη Διεύθυνση Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Κρίσεων της Ειδικής Γραμματείας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει. ", καθώς και υποδείγματα αίτησης υποψηφιότητας και βιογραφικού σημειώματος

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (632Ξ465ΧΘ0-320.pdf)632Ξ465ΧΘ0-320.pdf[ ]1004 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.docx)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.docx[ ]27 kB

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo