Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντονισμός και διαχείριση έργου (Π.1.1.2)» στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος – Κύπρου: Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου - DigiArc», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»                     

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 7 Ιουνίου 2019 και  ώρα 12.00 μμ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 10 Ιουνίου και ώρα 10.00πμ

low q

dark blue el

ggtt ufb

PIRKAGIES 23 07 2018

banner yp ggyp

banner yp ggpsp

banner yp ggee

banner yp ggtt

banner spec sec

Mindigital.gr on Facebook

emedia a1

ggtt nse

banner dpo