Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους

«Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους – Μετάπτωση, παραγωγική λειτουργία,  αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργίας  για δυο (2) χρόνια».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-09-2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top