Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια ανταλλακτικών των θερμαντικών μονάδων του κτηρίου Α’ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΨΗ.Δ

««Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «προμήθεια ανταλλακτικών των θερμαντικών μονάδων του κτηρίου Α’ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΨΗ.Δ» δια
της υποβολής γραπτών προσφορών»».

Ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 9-10-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16-10-2020

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top