Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή  υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας ετών 2020 – 2021 στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή  υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας ετών 2020 – 2021 στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»  δια της υποβολής γραπτών προσφορών»».

Ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 26-10-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30-10-2020

Σχετικά αρχεία

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top