Διακήρυξη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη παροχή υπηρεσιών χειρισμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (μικροφωνικής εγκατάστασης, βιντεοπροβολέα, κονσόλες φωτισμού και εικόνας, μεταφραστικών και λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων)

Διακήρυξη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη παροχή υπηρεσιών χειρισμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (μικροφωνικής εγκατάστασης, βιντεοπροβολέα, κονσόλες φωτισμού και εικόνας, μεταφραστικών και λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων) και γενικής τεχνικής υποστήριξης (CPV: 71356300-1), κατά τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και συναντήσεων στο «Κέντρο Τύπου – Αίθουσα Συνεδρίων» καθώς και κατά τη διάρκεια ενημερώσεων στην «Αίθουσα Ενημέρωσης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 1-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007745807)
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 1-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΨΠ46ΜΤΛΠ-4ΣΙ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Παρασκευή 11-12-2020 και ώρα 14:00
Τόπος κατάθεσης προσφορών:Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, ΤΚ 10163, Καλλιθέα, Αττικής)
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Δευτέρα 14-12-2020 και ώρα 13.30 μ.μ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.