Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επισκευής καθισμάτων εργασίας και επίπλων γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης

Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τηνπαροχή υπηρεσιών επισκευής καθισμάτων εργασίας και επίπλων γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (CPV:50850000-8).


Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 16/12/2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/12/2020 και ώρα 17:00.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top