Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο, για την παροχή «Υπηρεσιών Συμβουλευτικής & Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»

Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο, για την παροχή «Υπηρεσιών Συμβουλευτικής & Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)», με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν επαναδιαγωνισμού, του Υποέργου 1 της Πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/05/2021 και ώρα 17:00μμ
Ημερομηνία διενέργειας: 31/05/2021 και ώρα 10:00πμ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Scroll to Top